Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Actueel

Ledenvergadering

Bakkersboek

Nieuwe DVD

Nieuwsbrief

Agenda

Rietdekkers

DVD Een spoor van vernieling (trailer)
en andere uitgaven op DVD

Aanbrengen Rijksmonumenten-bordje

Rijksmonumenten

Struikelstenen
Algemene ledenvergadering / voorjaarslezing.

Dinsdag 11 april j.l. werd, zoals gewoonlijk rond deze tijd, de algemene ledenvergadering gehouden voorafgegaan door een lezing van de heer K. Blok.

De heer Blok is bestuursvoorzitter van de Museumwerf te Vreeswijk en eigenaar van de door hem gerestaureerde zandaak “Door gunst verkregen”.

De titel van de lezing was “Zand, grind en historische binnenvaart, 100 jaar zelflossen”. Omstreeks 1916 vond zandschipper Arie Kreuk de zelflosinstallatie uit. Een systeem dat, gebruikmakend van de mast en de giek en een kiepende losbak, leidde tot een flinke productiviteitsverbetering.

De zelflosinstallatie is van grote betekenis geweest voor de binnenvaart bij het transport van zand en grind. Het systeem bleef in gebruik tot halverwege de jaren ’70 van de vorige eeuw.

De spreker wist, met behulp van fraaie afbeeldingen en een filmpje, op boeiende wijze de ontwikkeling en het gebruik van dit systeem uit de doeken te doen.

Aan het einde van zijn betoog werd nog aandacht besteed aan de restauratie van het eerder genoemde zandaakje dat min of meer als wrak werd aangekocht. Tegenwoordig worden met het scheepje enkele malen per jaar demonstratie gegeven met de zelflosinstallatie.

Dat het onderwerp veel belangstelling zou trekken was wel verwacht maar de toeloop van oud-schippers en anderen was zo groot dat de zaal bijna te klein was om alle belangstellenden te bergen.

Na de pauze was het tijd voor de algemene ledenvergadering.

Op de agenda stonden de gebruikelijke zaken zoals de notulen van de vergadering van vorig jaar, een verslag van de werkzaamheden van het bestuur, van het financieel beleid en van de kascontrolecommissie, de begroting en een verslag van de werkgroep genealogie en de plannen voor het lopende jaar.

Bij de rondvraag kwam de vraag naar voren hoe de Huibjesbrug aan zijn naam is gekomen. Bij ons is dat niet bekend en ook niemand van de andere aanwezigen had hier een antwoord op. Heette de eerste brugwachter wellicht Huibert? Wie het weet mag het zeggen.

Al met al kunnen wij als Vereniging terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige avond die ditmaal niet, zoals gewoonlijk, werd gehouden in de bibliotheek maar in “De Parel”.