Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Actueel

Ledenvergadering

Bakkersboek

Nieuwe DVD

Nieuwsbrief

Agenda

Rietdekkers

DVD Een spoor van vernieling (trailer)
en andere uitgaven op DVD

Aanbrengen Rijksmonumenten-bordje

Rijksmonumenten

Struikelstenen
Een drukbezochte najaarslezing op 24 november jl. in het Partycentrum ’t Hart te Boven-Hardinxveld. De leden waren voor twee zaken gekomen op deze avond: uiteraard de lezing over Maastrichts Aardewerk door het verzamelaarsechtpaar Wim en Anke Meershoek uit Montfoort en de presentatie van de nieuwste DVD van de Historische Vereniging “In gesprek met…”

De boeiende lezing van Wim Meershoek werd vergezeld door heel veel afbeeldingen van bekend en onbekend Maastrichts Aardewerk vanaf 1836. Wim vertelde met veel kennis van zaken over alle periodes van het aardewerk van Petrus Regout, Sphinx, Société Céramique en de vele kunstenaars, ontwerpers en allen die betrokken zijn geweest bij de productie hiervan. Aardewerk dat bij onze grootouders en overgrootouders in de keuken te vinden was, maar dat ook te pronken stond, zoals gedenkborden en beeldjes.

Omdat veel mensen er zorgvuldig mee zijn omgegaan is er veel bewaard gebleven. Inmiddels zijn het geliefde verzamelaarsobjecten.

We zagen deze avond ook dat er naast het bekende boerenbontservies nog verschillende serviezen zijn gemaakt met variaties op dit bloemmotief. Ook de onderkant van het servies, het stempel, kreeg tijdens de lezing veel aandacht. Uit de betekenis van de cijfers en de letters is de ouderdom en de ontwerper van het stuk keramiek af te lezen.

De presentatie van de DVD was een intiem moment. De zes geïnterviewde autochtone dorpsbewoners die op de DVD hun levensverhaal vertellen waren aanwezig en kregen als eerste de DVD uitgereikt. Alle leden zullen eerdaags deze nieuwe historische uitgave in hun brievenbus tegemoet kunnen zien.


Najaarslezing en uitreiking DVD
‘In gesprek met…’

De voorzitter van de Historische Vereniging, Teun Sluimer reikte aan de geïnterviewde bewoners de DVD uit.