Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Actueel

Ledenvergadering

Bakkersboek

Nieuwe DVD

Nieuwsbrief

Agenda

Rietdekkers

DVD Een spoor van vernieling (trailer)
en andere uitgaven op DVD

Aanbrengen Rijksmonumenten-bordje

Rijksmonumenten

Struikelstenen
Enige tijd geleden werd door de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE) in samenwerking met de ANWB een nieuw bordje ontworpen om de herkenbaarheid van Rijksmonumenten te bevorderen.
Dit bordje werd niet gratis verstrekt maar diende door de eigenaren van Rijksmonumenten zelf te worden aangeschaft.
Omdat wij als vereniging dit initiatief van harte toejuichen werd besloten om de eigenaren van Rijksmonumenten binnen onze gemeente dit bordje kosteloos ter beschikking te stellen.
De bedoeling hiervan is om herkenbaarheid van “onze” Rijksmonumenten te bevorderen en onder de aandacht te brengen.
In dit kader werd op 11 april j.l het eerste bordje met een kleine plechtigheid door onze plaatsgenoot en directeur van het Cultureel en Sociaal Planbureau Kim Putters bevestigd aan de gevel van de toren van de Nederlandse Hervormde kerk op de Dam.
Dit onder toeziend oog van onze burgemeester Roel Augustein, leden van het college, de overige Rijksmonumenteneigenaren en andere genodigden.
Na deze officiële handelingen werden in het Historisch  Informatie Centrum de overige monumentenbordjes uitgereikt aan de andere monumenten eigenaren waarna de plechtigheid werd besloten met een hapje en een drankje.

 

Aanbrengen van het eerste Rijksmonumentenbordje