Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Actueel

Ledenvergadering

Bakkersboek

Nieuwe DVD

Nieuwsbrief

Agenda

Rietdekkers

DVD Een spoor van vernieling (trailer)
en andere uitgaven op DVD

Aanbrengen Rijksmonumenten-bordje

Rijksmonumenten

Struikelstenen
Struikelstenen


Op meerdere plaatsen in ons land zijn in de straat voor het huis waar joden hebben gewoond die in de oorlog zijn omgekomen  zogenaamde struikelstenen in het wegdek geplaatst.  De stenen zijn vierkant en hebben een metalen bovenkant waarin de naam, geboortedatum en datum van overlijden zijn gegraveerd. Voor zover wij weten is uit onze gemeente alleen de familie Meijboom in de oorlog omgekomen.

Mocht u namen van omgekomen Joodse  dorpsgenoten weten, dan horen wij dat graag van u.

Als wij een compleet beeld hebben zullen wij de struikelstenen laten aanbrengen.

We hebben , als Historische Vereniging goede contacten met wethouder Trudy Baggerman, die ons in de uitvoering steunt.


info@hv-hardinxveld-giessendam.nl

Voorbeeld van struikelstenen. Deze liggen in het centrum van de  gemeente Doesburg