Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Archief H.V. 2e Afdeling Inv.nrs. B1 - B 100   Originele handschriften
Inv.nr.

Titel / omschrijving

Herkomst
B1

Notulenboek van het Departemant van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vanaf de oprichting, 1823-1835

Dhr. S.v.d.Kamp

B2

Als boven 1836-1859

           "

B3

Als boven 1860-1870

           "

B4

Als boven 1870-1889

           "

B5

Album waarin aantekeningen van voordrachten van het Dept. Hardinxveld van de Mij. Tot Nut van

't Algemeen, 1856-1871

           "

B6

Notulenboek van de sociëteit "De Harmonie" vanaf de oprichting, 1856-1871

Dhr. H.A.de Kok

B7

Als boven 1868-1891

           "

B8

Als boven 1892-1932

           "

B9

Introduktieboek nr. 3 der sociëteit "De Harmonie", 1869-1932

           "

B10

Reglement van de sociëteit "De Harmonie", 1869

           "

B11

Omslag inhoudende gedeelte van de bedrijfsboekhouding van de Fa. Monteban (tabak e.d.)

w.o. 3 inkoopboeken, 1930-1932, 1939-1948 en 1954-1969, bedrijfsonkosten 1947-1954,

1954-1960 en kasboek 1943-1946

Gezusters Monteban

B12

Fa. Monteban, verlies en winstrekening 1932-1935

           "

B13

Boekje in kalfsleren band waarin notities betr. leveranties (van fruit, aardappelen etc.) van J.Monteban, tussen 1850 en 1880

           "

B14

Boek met namen aangeboden aan J.A.Busé hoofd van een school te Hardinxveld t.g.v. Zijn

40-jarig ambtsjubileum, 2 jan. 1901

Dhr. J.A.Busé

B15

Notitieboekje met aantekeningen beteffende de inkomsten van o.m.de hoepmakerij, 1934-1954 

Onbekend

B16

Administratie/boekhouding kerkelijke armenzorg van de hand van S.van Harten, 1874-1875

Fam. Kooiman, Giessenburg

B17

Notulenboek van de "Commissie tot wering van schoolverzuim", 1912-1948

Gemeente via D.J.de Jong

B18

Scheepswerf "Holland", boek met bouwnrs. van schepen, 1923-1951

Dhr. J.Verschoor

B19

Boorbedrijf Hoogendoorn, ontvangsten en uitgaven diverse werken, 1896-1903 + diversen (loonlijsten, aanbevelingen, fam.gegevens etc. 

Dhr.P.den Breejen

B20

Notulenboek der loterijclub "Onder Ons",1922-1929

Dhr. A.Langendijk

B21a

Rekeningenboek van het timmerbedr.K.Wervenbos & Zn.1911-1923

Dhr.J.Wevenbos

b

Idem, 1923-1927

            "

c

Idem, 1927-1929

            "

d

Idem, 1930-1935

            "

e

Idem, 1936-1939

            "

f

Idem, 1940-1943

            "

g

Idem, 1943-1945

            "

h

Idem, 1950-1955

            "

Idem, 1956-1957

            "

j

Idem, 1957-1958

            "

k

Idem, 1959-1961

            "

l

Idem, 1961-1965

            "

m

Idem, 1965-1967

            "

n

Idem, 1967-1971

            "

B22

Begroting der inkomsten en uitgaven van de gemeente Giessendam,1926

Erven P.den Breejen

B23a

Boekhouding van schipper W.van Wijngaarden, m.s.Volharding, 1935-1938

Mevr. De Groot

B23b

Idem, 1938-1948

Mevr. De Groot

B23c

Idem, 1943-1945

Mevr. De Groot

B23d

Idem, 1947-1951

Mevr. De Groot