Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek I,   Acten e.d.

Inv.nr.

Omschrijving


Herkomst


Map 11

Eigendomsbewijs voor dhr. Adriaan van der Plas d.d. 18 mei 1927


Mevr.G.Stam-Bongen

2

Eigendomsbewijs voor dhr. D.Brouwer d.d. 14/21 jan.1914


Mevr.G.Stam-Bongen

3

Eigendomsbewijs voor dhr. A.Heykoop d.d. 14/21 jan. 1914


Mevr.G.Stam-Bongen

4

Eigendomsbewijs voor dhr. J.W.den Breejen d.d. 14/21 jan. 1914


Mevr.G.Stam-Bongen

5

Pachtcontract tussen dhr. J.G.Swets en P.Stam d.d.14 mrt 1944


Mevr.G.Stam-Bongen

6

Huurcontract tussen dhr. J.G.Swets en P.Stam d.d. 1 jan. 1919


Mevr.G.Stam-Bongen

7

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920


Mevr.G.Stam-Bongen

8

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917


Mevr.G.Stam-Bongen


Map 29

Kennisgeving van opmeting van percelen voor dhr. P.Stam d.d. 3 apr. 1922


Mevr.G.Stam-Bongen

10

Kwitantie voor dhr.P.Stam i.v.m. pacht van bouwland d.d. dec.1919


Mevr.G.Stam-Bongen

11

Rekening van notaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 24 de. 1918.


Mevr.G.Stam-Bongen

12

Rekening van nitaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 12 okt. 1918


Mevr.G.Stam-Bongen

13

Kavellijst van te verkopen rijsgewassen d.d. 16 nov. 1955


Mevr.G.Stam-Bongen

14

Huurcontract tussen dhr. Cornelis A. van Houwelingen en dhr. Pieter Stam d.d. 11 mrt. 1929


Mevr.G.Stam-Bongen

15

Kavellijst van te verkopen onroerende goederen d.d. 12 dec.1848


Dhr. H.A.de Kok

16

Bewijs van eigendom voor dhr. Jan de Mik d.d. april 1865 (kopie)


Dhr. L.van Wingerden

17

Bewijs van eigendom voor dhr. W.de Jong d.d. 27 dec.1878 (kopie)


Dhr. L.van Wingerden

18

Acte van verkoop van café Schalk (later "Nebo") aan de n.v. "De Harmonie" d.d. 5 okt. 1907 (kopie) 


via dhr. J.Dubbeldam

19

Transportacte van pand "Nebo" van S.O.P naar gem. Hardinxveld-Giessendam d.d. 29 dec. 1978


Dhr. D.J.de Jong

20

Regest en transscriptie van oorkonde waarin de tiend te Hardinxveld wordt verpacht d.d. 2 nov. 1252


Dhr. J.den Breejen

21

Inventaris van de boedel van Ariaantje Verschoor (pand Nebo) (kopie) 1731


Dhr. P.den Breejen

22

Eigendomsbewijs voor dhr. Jan Dirk Blokland d.d. 12 apr.1900


Mevr.v. Dam-Blokland

23

Eigendomsbewijs werf Arie de Leur (+ bijlage 1904) d.d. 18 maart 1901


Mevr. Van Dam-Blokland, Driebergen

24

Testament van mej. Cornelia Blokland d.d. 9 juli 1925


Mevr.v. Dam-Blokland

25

Overschrijving van grafruimte nr.85 op naam van Joost Jacob Blokland d.d. 15 aug. 1913


Mevr. Van Dam-Blokland, Driebergen

26

Transportbrief voor Wouter Theunisz.Swets (kopie) 1794


via secr.

27

Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard 1317-1650. Uit: "Ons Voorgeslagt" 28

Polis voor brandverzekering o.n.v. dhr. P.H.den Breejen voor pand A 186, thans Rivierdijk 144, 1927


Dhr. J.D.Coenraads

29

Acte van verkoop van een koetshuis c.a. door de erven Blokland aan O.A.Wieringa winkelier te H' veld d.d. 10 de. 1909 (kopie)


Dhr. D.de Rooy

30

Acte R.A. Hardinxveld no.32 d.d. 26 mrt. 1712 met transscriptie (kopie)


Werkgr. genealogie Sliedrecht


Map 331

Transportacte van een stuk griendland voor Jasper en Cornelis Klein, 1794


Mevr. T.Klijn-Guys

32

Vervangersovereenkomst en koopacte vn de inventaris en enkele andere bescheiden i.v.m. overname vn café "'t Scheepje" door G.Trapman van D.Versteeg 1936/37


Mevr. Keizer-Trapman

33

Hypothecaire obligatie t.b.v. G.J.van Vliet en t.l.v. J.Baardman, 1921


Dhr. G.Baardman

34

Bewijs van eigendom van een erf in de Peulenstraat voor C. Versteeg, 1895


Dhr. G.Baardman

35

Afschrift van koopcontract/bewijs van eigendom van het woonhuis B 554 voor dhr. J.van Duren, aannemer te H'veld, 1919


Dhr. G.Baardman

36

Hinderwetvergunning voor de inrichting van een slagerij voor dhr. F.Baardman, 1910


Dhr. G.Baardman

37

Transportakte van een huis in Buitendams van Teunis Kloot aan Dirk Hoeflaak, 16 mei 1904.


Dhr. De Mik

38

Eigendomsbewijs voor Aart Dubbeldam,d.d.29-2-1868


Mevr. N.Alblas

39

Inschrijving voor verkoop hoeve Dijkzicht etc. april 1937.


Jasper de Jong

40

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Geertje Kleindier aan Bastiaan Hogendonk, 2 maart 1778. 


Mevr. Verhulst

41

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Bastiaan Hogendonk aan Adriaan Schagen, juni 1783.


Mevr. Verhulst

42

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Adriaan Schagen aan Bastiaan Hogendonk, aug. 1790


Mevr. Verhulst