Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek X,    Festiviteiten
Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst 

Map 1

1

Programma van het bezoek van H.M. de koningin, 1951

Dhr. De Boer

2

Feestprogramma i.v.m. herdenking 700 jaar dam, 1981

Gemeente

3

Plan volksspelen bevrijdingsfeesten, 5 mei 1955

Mevr. Lubbers

4

Programma voor een concert van de gemengde zangvereniging "Volharding"

anoniem

5

Programma festiviteiten i.v.m. troonsbestijging kon. Juliana, 1948

Mevr. V.d.Meijden 

6

Programma van de HAGI-manifestatie, 19-28 sept. 1957

Dhr. A.v.d.Heuvel

7

"De Gondelvaart". Uitgave t.g.v. de gondelvaart 1966

onbekend

8

"27e Gondelvaart op de Giessen", 1998

Distributie

9

Foto, kranteartikel en liedtekst i.v.m. openluchtspel te G'dam 1946

Mevr. Loeve

10

"28e Gondelvaart op de Giessen". 1999

Distributie

11

"Wat de vrijheid kost". Feestgids openluchtspel (Heiligerlee)

Sliedrechts museum

12

Foto's + beg. Schrijven van kermisexploitant Elenbaas

Dhr. P.den Breejen

13

25 Jaar rommelmarkt

Secretariaat

14

"30e Gondelvaart", 2006.

Distributie

15

Jubileumprogramma 50 jaar Hardinxveld-Giessendam, 2007.

Distributie

16

Programma van de festiviteiten i.v.m. 10 jaar bevrijding, 1955.

Schenking n.n.

17

Programma feestelijkheden i.v.m. het 50 jarige  regeringsjubileum van koningin Juliana, 1948.

Schenking n.n.

18

Welkomsliederen van div. scholen i.v.m. de installatie van burgemeester De Boer, 1 mei 1939.

Klaas de Boer