Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek XI,       Gebouwen
Inv.nr.

Titel / omschrijving

Herkomst

Map 1

1

"De Giessenburg". Feiten en meningen betreffende het voormalig kasteel, door J.H.Busé, 1926

Dhr. P.den Breejen

2

Tekening van "De Koepel", bestaande toestand, schaal 1 : 100, 1980

Dhr. A.C.van der Meijden

3

Tekening Buitendams 4, best. toestand, schaal 1 : 100, 1980

Dhr. M.J.A.de Haan

4

Tekening Buitendams 4, nieuwe toestand, schaal 1 : 100, 1980

Dhr. M.J.A.de Haan

5

Tekening met situatie bestaand schoolgebouw t.o.v. nieuw te bouwen Rehobothschool, schaal 1 : 500

Dhr. P.den Breejen

6

Krantenknipsel (kopie) uit Merwestreek i.v.m. problemen pand Nebo, 19 juli 1979

Dhr. K.H.May

7

Bouwtekeningen (89 stuks) uit de werkplaats van aannemer K.A.den Breejen, ca. 1900-1925. (Zie de gedetailleerde inhoudsopgave) In hangkast

Dhr. P.den Breejen

8

Beschrijving boerderij Buitendams 118 door W.v.Wijngaarden, 1980

Dhr. A.v.d.Plas

9

Tekening en beschrijving prieel Buitendams 4, schaal 1: 20

Dhr. M.J.A.de Haan

10

Fabrieksplan "Hostaco" ijzergieterij, Riv.dijk, schaal 1 : 50, 1949

Gem werken

11

Plan voor de wederopbouw van boerderij Alexanderstr. 4 voor rekening van dhr. W.Heykoop, schaal 1 : 100, 1950

Dhr. C.v.d.Esch

12

Tekeningen, bestek en voorwaarden voor de bouw van een blokje woningen aan de Rivierdijk voor rekening van de gebr. Lopik, schaal 1 : 50, 1952

Dhr. C.v.d.Esch

13

Tekeningen, bestekken en voorwaarden voor de bouw van 12 arbeiderswoningen over 't spoor voor rekening van de woningbouwver, schaal 1: 100, 1946 

Dhr. C.v.d.Esch

14

Plan voor een woning voor dhr. J.L.Hettema, Hardinxveld, schaal 1 : 50, 1928

Dhr. C.v.d.Esch

Map 2

15

Restauratie "De Koepel"

Hr. A.C.v.d.Meijden

16

Basismateriaal boekje "Gemeentehuizen van H'veld-G'dam

Dhr. D.J.de Jong

17

Gegevens betreffende de gemeentehuizen van H,veld-G'dam

Dhr. D.J.de Jong

18

Tekening van een woonhuis voor J.van Heteren te Giessendam, schaal 1 : 100, 1911

Onbekend

19

Ontwerp dubbel woonhuis voor C.P.Both te Hardinxveld, 1 : 100

Fa. Wervenbos

20

Div. stukken betr. bouw smederij en wagenschuur bij museum

Hist. Ver.

21

Bouwtekeningen (7 stuks) van niet uitgevoerd nieuwbouwplan centrum Giessendam, uittreksen kad. Plan ged. Giessen. Zie de uitgebreide inhioudsopgave. In hangkast

Dhr. P.den Breejen

22

Tekening van woonhuis met winkel voor C. Broere te Giessendam, 1912

Hr. A.C.v.d.Meijden

23

Bestek en voorwaarden voor de verbouw van scholen I, III en IV

Hr. A.C.v.d.Meijden

24

Ontwerp voor twee dubbele woningen voor de wed. V.d.Meijden, 1954

Hr. A.C.v.d.Meijden

25

Tekeningen i.v.m. restauratie Buitendams 32, 2000.

Cobi Blokland
              Map 3
26

Tekeningen, eigendomsbewijzen etc. van Peulenstraat 156.

Dhr. Feunekes