Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek XII,    Dichtwerken, dorpsverhalen en andere literaire                          zaken.   


Inv.nr.

Titel/omschrijving


Herkomst


Map 11

"Een gedicht van een pelgrim in Mezech" Diverse landelijke gebeurtenissen 1881


Dhr. B.de Rooy

2

Als boven, 1893


Dhr. B.de Rooy

3

Verhagen,P., 1892: "Sociale haken en ogen". Over de sociale toestanden in Hardinxveld en Giessendam


Mevr. W.de Bruin-Muilwijk

4

"Notulen van de Boemelploeg" reisverslag van een aantal jongelieden uit Hardinxveld, 1887


Dhr. H.A.de Kok

5

Enkele anekdotes uit ons dorp op schrift gesteld door dhr. D.J.de Jong, 1983


Dhr. D.J.de Jong

6

"De Parallelweg"


Onbekend

7

Toneelstuk "Vergane Glorie", 1920/30 (kopie)


Onbekend

8

Een levensbeschrijving van Hendrik Donkersloot, onderwijzer te Hardinxveld, 1888/89, school IV (kopie)


Dhr. D.J.de Jong

9

"Een gedicht van een pelgrim in Mezech", 1890 (kopie) 


via secr.

10

Verhaal over het wel en wee van de gewone man in het begin van de 20e eeuw


Onbekend

11

"Een gedicht van een pelgrim in Mezech" 1887


Dhr. J.C.Verdonk

12

Gedicht van T.Klop over de visserij, 1988


Dhr. T.Klop


Map 213

Heksenproces 1564


Onbekend

14

Rijmelarijen van Hermanus Boet te Hardinxveld, gecalligrafeerd, 1768 (kopie)


Onbekend

15

Tekstboekje van toneelstuk "Heiligerlee"


Onbekend

16

Versjes "Rommelpotten" en "Jan de Klap"


Erven P.den Breejen

17

"Nagelaten gedichten" door J.de Ruiter, 1881


Onbekend

18

Gedichten van J.de Ruiter voor de gem.raad van Hardinxveld.


Onbekend