Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek XIII,     Wereldoorlog I en II en strijd in Indië    
Inv.nr.

Titel / omschrijving

Herkomst 

Map 1

1

Distributiewet 1916, bonboekje o.n.v. C. de Jong Jzn. 1916

Dhr. C.de Jong

2

Als boven, 1916

Dhr. C.de Jong

3

Bonboekje levensmiddelenbedrijf Hardinxveld

Dhr. C.de Jong

4

Distributiewet 1916, bonboekje o.n.v. D.P.den Breejen, 1916

Dhr. C.de Jong

5

Diverse losse bonnen + kopie officiële bonnenlijst W.O. II

Diversen

6

Diverse losse bonnen W.O. II

Diversen

7

Lijst van oorlogsslachtoffers van Hardinxveld-Giessendam

Dhr. A.v.d.Plas

8

Ontvangstbewijs ingeleverde bonnen, 1945

dames Monteban

9

Vervallen


10

Gegevens betreffende de razzia van 16 mei 1944

Dhr. P.C.Parel

11

4 Blanko persoonsbewijzen met zegels

Dhr. H.A.de Kok

12

Diversen, w.o. een rekening en vier mededelingen van het plaatselijk bestuur

Dhr. H.A.de Kok

13

Oorlogsherinneringen en fragment uit dagboek

Mevr. Lakerveld-Dukel

14

Twee rapporten van ondergrondse over de toestand in bezet gebied en bekendmaking maatregelen tegen zwarte handel

Dhr. D.J.de Jong

15

Herinneringen aan oorlogstijd door J.Verdonk, (kopie)

Dhr. J.Verdonk

16

Benzinebonnen uitgegeven tijdens oliecrisis

Onbekend

17a

"Vorlaufiger Ausweis" o.n.v. Cornelis Huisman, 1943

Dhr. H.A.de Kok

   b

Bericht van "Organisation Todt" betr. Cornelis Huisman, 1943

           "

   c

Ontvangstbewijs voor persoonsbewijs Marinus van Dam, 1943

           "

   d

Aanvraag nieuw persoonsbewijs Marinus van Dam, 1943

           "

   e

Bericht betr. "Personalausweise" van Van Dam, Bergijk en Biesheuvel

           "

   f

Bericht betr. legitimatiepapieren (onder schuilnaam), 1945

           " 

   g

Aantekeningen van gem. ambtenaar betr. persoonsbewijzen

           "

   h

Twe rapporten van marechaussee betreffende het gebruik van vuurwapens, 1943

           "

   i

Aantal rapporten van "ondergrondse" waarin gegevens betreffende Duitse troepen e.d., 1944

           "

18a

Bewijs van vrije doorgang van Werkendam naar Hardinxveld o.n.v. Leendert Jan van Wijngaarden, schipper op de "Verwisseling", 11 mei 1945

Anoniem

  b

Idem, via Bakkerskil, 7 mei 1945

       "

Map 2

19

Illegale blaadjes "De vrijbuiter", De Partizaan" en "O.Z.O."

Diversen

19a

"De Zwerver" jaargang 1946 t/m 1949. (In doos in opslag)

Mevr. Den Uil

Map 3

20

Maandblad gewijd aan de belangen van Hardinxveldse militairen in Indië, 2e jrg. nr. 1, jan. 1949

Dhr. P.den Breejen

21

Correspondentie van het verzet. Diverse stukken in omslag

Dhr. H.A.de Kok

22

Brieven van het NIWIN comité aan soldaten in Indië

Dhr. A.Klop

23

"Passierschein" uitgeworpen door geallieerde vliegtuigen om de Duitsers tot overgave te bewegen

Dhr. Zondervan

24

Brandstoffenkaart (2x) en kaart zomerrantsoen, 1918/19

Dhr. v.Wingerden

25

Kaartje en informatie over Duitse stellingen van ondergrondse

Dhr.P.den Breejen

26

Distributiestamkaart o.n.v. Aart Goedhart, B 372, Giessendam

Dhr. A.Goedhart

27

"Geknegt-Bevrijd", 1940-mei-1945. Gedicht van meester Schaafsma

Onbekend

28

Aanplakbiljet met gedragsregels voor burgers i.v.m. bevrijding. (Ophgeborgen in archiefkoker)

Mevr. M.B.de Graaf - Vonk

29

10 Distributiestamkaarten waarvan 4 blanco en 6 op naam

Dhr. H.A.de Kok

30

Krant van 7 mei 1943 met bekendmaking doodvonnissen i.v.m. staking bij scheepswerf "De "Merwede"

Dhr. A.v.d.Meijden

31

Programma bevrijdingssamenkomst, 3 mei 1945

Anoniem

32

Oproep van gemeente voor arbeidsdienst voor C.J.de Keizer, april 1945

Anoniem

33

H.O.A. lesbrief "De Alblasserwaard in W.O.II", 1995

H.O.A.

34

Stukken i.v.m. sneuvelen van de matroos P.Dubbeldam, 1941 (kopie)

Dhr. D.J.de Jong

35

Div. stukken i.v.m. distributie afkomstig uit zaak van Jan Egas

Hr. A.den Breejen

36

Artikel uit "Opmaat", Levensverhaal van Piet de Jong over de oorlog in Indië

Rec. Ex.

37

Band N.B.S Bewakingstroepen, 1945

Mevr. Loeve

38

Persoonsbewijs + distributiestamkaart o.n.v. Pieternella Kalle (+ vrijstelling vordering rijwielen), Pieter Venis en Sophia W.Korporaal

Dhr. De Bruin

39

Affiche spoorwegstaking, 1944

Onbekend

40

Diverse pamfletten afgeworpen door gealieerden

Dhr. F.van Gelder

Map 4

41

Distributiewet 1916 en bonboekjes o.n.v. M.Vermeulen

Fam. Cornelis

42

6 Distributiestamkaarten o.n.v. Giel Huisman, geb. 9 april 1915,  Jozina Broere, geb. 25 apr.1914 en Janny Huisman, geb.1940 

Onbekend

43

Div. bescheiden i.v.m. W.O. II

Erven P.den Breejen

44

Distributiebode en nooduitgaven Nieuwe Merwebode, 1944

Erven P.den Breejen

45

4 Distributiestamkaarten o.n.v. Lijntje Brandwijk, Jannigje B-, Ariana- en Jasper A v.d. Meijden en Jannigje Verschoor 

Dhr. A.v.d.Meijden

46

Persoonsbewijzen van Hermijntje en Willemina Versluis.

Onbekend

47

Papieren van het verzet van Chiel Huisman.

Mevr. Rietveld

48

Oorlogszakboekje van Chr. Bouwman, 1940.

Mevr. Bouwman

49

Stukken van W.Bohré i.v.m. de luchtbescherming.

Dhr. Bohré

50

Persoonsbewijzen van Maria Bakker, P.Groenenbergen en H.den Toom

Dhr.J.Visser

51

Persoonsbewijzen van Gijsbertus Netten en Pietje Versteeg.

Onbekend