Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

)

Rubriek XVII,      Onderwijs

Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst

Map 1

1

Petitie aan den Koning i.v.m. onderwijs, met lijst van ondertekenaars (ongedateerd) kopie

Dhr. G.v.d.Bree

2

"School met den Bijbel 1909-1984". Uitgave t.g.v. 75-jarig bestaan

via secr.

3

School met den Bijbel Boven Hardinxveld 1913-1938. Uitgave t.g.v.25-jarig bestaan

Dhr. Rietveld

4

Schoolschrift met aantekeningen betreffende de plaatselijke historie, (kopie) ca. 1950

Mevr. A.W.Groene-wold-de Ruiter

5

"En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht". Uitgave i.v.m. 100-jarig bestaan van de Rehobothschool

Dhr. W.Smit, hoofd Rehobothschool

6

"Opdat wij niet vergeten". Uitgave als boven uitgereikt aan alle schoolkinderen.

Dhr. W.Smit, hoofd Rehobothschool

7

Herinneringslied 25-jarig bestaan zondagsschool, 1906 (kopie) (Origineel toegevoegd 6/04)+ foto 50-jarig bestaan 1931. 

onbekend, (origineel dhr. A. den Breejen)

8

Feestcourant i.v.m. 50-jarig jubileum Rehoboth, 1910 (kopie)

onbekend

9

Herinneringsplaat 40-jarig bestaan zondagsschool van de Ned. Herv. Gemeente, 25 dec. 1921

Dhr. P.den Breejen

10

Aandenken bij het verlaten der zondagsschool

Dhr. P.den Breejen

11

Map met stukken betreffende de bewaarschool en de kleuterschool, 1877-1960 

Mevr. Lubbers

12

Rekening van inrichtingskosten Rehobothschool, 1920 (kopie)

onbekend

13

Zegelboekje voor schoolsparen op naam van T.Egas + later ex.

Dhr. T.Egas

14

Vergunning van de Minister van Binnelandsche Zaken voor J.W.Blokland om zijn huis te vergroten, 1857 (kopie)

Archief Rehobothschool

15

Overeenkomst waarbij mevr. de wed. J.W.Blokland een stukje grond overdraagt aan dhr. J.Blokland, 1879 (kopie)

Archief Rehobothschool

16

Vergunning van dijkgraaf en heemraden aan de Ver. voor Ger. Onderwijs om een school te bouwen, 1908 (kopie)

Archief Rehobothschool

Map 2

17

Vergunning van Hoogheemraadschap voor het maken van een aanbouw, 1908 (kopie)

Archief Rehobothschool

18

Akte van schuldbekentenis van Ver. voor Geref. Schoolonderwijs t.b.v. dhr. Frederik Bakker, 1908 (kopie) 

Archief Rehobothschool

19

Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een school, het verbouwen van een woonhuis + school, 1908 (kopie)

Archief Rehobothschool

20

Oproep tot het afstaan van goederen i.v.m. bazar t.b.v. Ver. Voor Geref. Schoolonderwijs (Zie ook bijbehorende foto in archief 11)

Dhr. J.A.de Bruin

21

Basismateriaal "Scholenproject" HV (niet uitgebracht)

Hist. Ver

22

Rijmprent uitgebracht t.g.v. huwelijk Juliana en bernhard, 1937

Dhr. F.van Gelder

23

Plaat ter herdenking 50-jarig bestaan Rehobothschool, 1860-1910

Mevr. Rietveld

24

Programma kerstfeestviering van de zondagsschool te Boven-Hardinxveld, 1928

Mevr. Rietveld

25

Gegevens betreffende de geschiedenis v.d.school te B'-H'veld

Dhr. D.J.de Jong

26

Vereniging tot instandhouding kleuterschool te Neder-Hardinxveld. Rekening over 1960

Mevr. Lubbers

27

Koninklijke goedkeuring statuten Vereniging tot instandhouding kleuterschool, 1953

Mevr. Lubbers

28

Getuigschrift van Neeltje van Tricht (later echtgenote van G.J.v.d.Hoff) O.L.School no.4, 1917 

Mevr. Gort

29

Rapport op naam van B.Tak, school 3, 1929

Mevr. Tak

30

Concept stichtingsakte van de stichting "Vacantievreugd", 1973

Mevr. Lubbers

Map 3

31

Div. stukken uit de nalatenschap van J.de groot, onderwijzer O.L.school

Dhr. J.van Beuzekom

32

Boekje t.g.v. 40-jarig bestaan van de "Giessenschool"

De Giessenschool

33

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging "Een school met den Bijbel" te Giessendam, 1937 (Wilhelminaschool)

onbekend

34

75 Jaar Gereformeerde Zondagsschoolver. Jachin, 1946

Dhr. C.v.d.Bree

35

75 Jaar N.H. Zondagsschool, 1881-1956

Dhr. A.v.d.meijden

36

Foto's van de sloop van de oude Rehobothschool, 1971.

Dhr. J.W.Sluimer

37

Div.stukken+ knipsels i.v.m. 100-jarig best.Rehobothschool,1960.

Dhr. A.van Es

38

Ringband met foto's e.d. i.v.m. 100 jaar Rehobothschool

Dhr. A.van Es

39

Boekje t.g.v. 100 jaar Merwedeschool.

J.Dubbeldam

40

Div. bouwtekeningen van scholen (kopie), 19e eeuw.

Via P.Swets

41

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging "Een school met den Bijbel" te Giessendam, 1964 (Wilhelminaschool)

Onbekend

42

Scholenboekje van Aaltje v.d.Plas, 1901.

Dhr. A.Klop

43

Statuten van Ver.voor Gereformeerd Schoolonderwijs, 1906.

Onbekend

44

Rehobothschool, klas 1 van 1943, reunie 2007.

via secr.

45

Rapportboekje van T.Benders, 1914-1916.

Onbekend
             Map 4
46

Bestek etc. voor de bouw van een Chr.L.O school te Neder-Hardinxveld (ongedateerd)

Mevr.Looy