Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek II,   Genealogie
Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst

Map 1

1

Genealogische aantekeningen m.b.t. de families Swets en Versteeg.

Dhr. H.A.de Kok

2

Boekje uitgereikt bij geloofsbelijdenis aan Gijsberdina Cornelia Swets, d.d. 19 april 1907.

Dhr. C.de Jong, Bloemendaal

3

Boekje uitgereikt bij geloofsbelijdenis aan Jan de Jong d.d. 17 april 1907.

Dhr. C.de Jong, Bloemendaal

4

Einddiploma ambachtsschool voor dhr. J.de Jong, d.d. 1 april 1903.

Dhr. C.de Jong, Bloemendaal

5

Erediploma van werkliedenvereniging "Helpt elkander" voor dhr. C.de Jong, d.d. 1 februari 1909. 

Dhr. C.de Jong, Bloemendaal

6

Belijdenisplaat voor Gijsberdina Cornelia Swets, d.d. 25 april 1907.

Dhr. C.de Jong, Bloemendaal

7

Getuigschrift voor Gijsberdina Cornelia Swets van openb. Lagere school, d.d. 1 sept. 1900.

Dhr. C.de Jong, Bloemendaal

8

Programma 25-jarige echtver. C.Versteeg en echtgenote + invitatie e.d., d.d. 7 juli 1902. 

Dhr. H.A.de Kok

9

Als boven A.v.d.Meijden en J.C.v.d.Plas, d.d. 12 juli 1909.

Dhr. H.A.de Kok

10

Uittreksel uit het bev.register Hardinxveld t.n.v. B.Westerhout, d.d. 23 mei1931.

onbekend

11

Kopie van de geboorteacte van Govert Johannes van de Bree, d.d. 21 nov. 1929. 

Dhr. G.J.v.d.Bree

12

Gelegenheidsblad i.v.m. huwelijk Barend D.K. Busé en Aafje Visser, d.d. 22 februari 1890.

onbekend

13

Brief i.v.m. gegevens familieportret Buitendijk-Kuyk.

Secr.

14

Gegevens uit statenbijbel betr. fam. Van Es.

Dhr. D.J.de Jong

15

Register op persoonsnamen uit acte van openbare verkoop, juli 1829. 

Dhr. M.J.A.de Haan

16

Naamlijsten conscriptie 1808 en tewerkstelling 1813, Franse tijd, (kopie).

Dhr. D.J.de Jong

Map 2

17

Renteboekje op naam van A. Klop, 1919.

Dhr. E. Klop

18

Gegevens betereffende Aart Benders.

P. den Breejen

19

Aanzet genealogie Kabouw.

onbekend

20

Baardman, J., In memoriam en legitimatiebewijs.

onbekend

21

Genealolgische gegevens Jac.van Hattum en Pieter de Rijke, beide chirurgijn te Giessendam.

C.J. van Hattum

22

Gegevens betreffende Arie Klop, geb. 20-12-1919, o.a. distributiestamkaart, persoonsbewijs etc.

onbekend

23

Paspoort op naam van Jacob v.d. Meyden, 1940. 

H.A. de Kok


Paspoort op naam van Leendert broekhuizen, 1941Paspoort op naam van Cornelis Drinkwaard, 1942. 


24

Diverse stukken m.b.t. fam. Hoekwater, begin 20e eeuw.

Mevr. J. Versluis

25

Diverse stukken m.b.t. fam. De Rooy, v.d. Meijden en Korevaar met foto's en stukken betr. het Nationaal Rampenfonds.

Dhr. De Rooy

26

Genealogische gegevens betereffende de fam. Van Houwelingen

onbekend

27

"De Hooipers" door A.Tromp sr. Informatie over het gebouw en geneal. gegevens over de fam. Tromp, Ritmeester en Blokland.

Dhr. A.Tromp

28

Kopie kohier 500e penning 1672 en 200e penning 1638 en 1667.

P. den Breejen

29

Als boven, transscriptie, aangevuld met kohier familiegeld 1674.

P. den Breejen

30

Rouwkaart van J.W.van Aken, burgem. Van Hardinxveld, 1939

onbekend

Map 3

31

Militair zakboekje van Frederik Versluis, geb. Giessendam 12 -2-1896.

Dhr. F. Versluis

32

Archiefdoos: Huwelijken Alblasserwaard 17e eeuw.

Erven A.Tromp


Huwelijken Hardinxveld, 1775-1811.Begraven Boven Hardinxveld, 1656-1725.Rekeningen H'Geest Armmeesters B'H'veld, 17e eeuw.Rekeningen Kerkmeesters B'Hardinxveld, v.a. 1756.Indices: Begraafregister Hardinxveld, 1695-1759            Gaarderregister Hardinxveld, 1766-1805            Aangegeven lijken Hardinxveld, 1786-1805            Idem                                     , 1806-1811Weeskamer Hardinxveld, 1616-1708Lidmatenregister Hardinxveld, 1638-1723Not. Protocol Pieter Backer, 1674-1691Not. Protocol Hendrick Backer, 1693-1726Rechterlijk en notarieel archief Hardinxveld, alfabetischIndex, 1648-1784.


33

Archiefdoos: Gegevens geslachten:

Idem


   - Wisboom   - Cuyk   - Zwets   - Vogel   - Kamsteeg   - Netten   - Vlot   - De Geus   - De Kok   - De Ruiter   - Stasse   - Van den Bout   - Klop   - Kreukniet   - Oldemans   - Van Eck   - De Hek   - Sootjevis   Diverse aantekeningen kerkelijk.   Kopie boekje Maarten van Rossum   Kopie boekje Tolkazerne en Oude Doelen te Gorinchem


34

Ringband: Gegevens geslacht Blokland

idem

35

Ringband: Gegevens geslacht Kamsteeg

idem

36

Ringband: Gegevens geslacht Wisboom + div. aant.

Idem

37

Ordner: Gegevens geslachten:

Idem


   - Alblas   - Versloot   - De Ruijter   - Roubos


38

Ordner: Gegevens geslachten:

Idem


   - Stam   - Advocaat   - Netten   - Vermeulen   - Van St.Maartensdijk   - Ambachtsheer   - Hettema   - Klop


39

Ordner: Gegevens geslachten:

Idem


   - Tromp   - Kouwenhoven   - De Jong   - De Koning   - Ritmeester   - Blokland   - Korevaar   - Schreuder(s)   - + Diversen


40

Ordner: Gegevens geslachten:

Idem


   - Fladderak   - De Ruiter - De Ridder   - De Ruiter - Deventer   - De Ruiter - Aan de Wiel   - De Kok   - Den Breejen   - Swets   - Diverse lijnen   - Drescher - Sluimer   - De Waal van Dijk - Den Breejen   - Wervenbos   - Goudriaan


41

Ordner: Gegevens geslachten:

idem


   - Cleindier   - De Boon   - Ippel   - Boogaard   - Den Breejen - Roon   - Den Breejen - Kouwenhoven   - Van Noordennen   - Remans   - Den Breejen - Verdonk   - Verdonk - Holleman   - Dubbeldam   - Klop - Need   - Klop - Leeuwenstein   - Klop - Klop   - Van den Hil - De Blaauw   - Koelewijn   - Stasse   - Baggerman   - Boxman


42

Ordner: Gegevens geslachten:

idem


   - Van den Bout   - Hoornaar      - De Haas   - De Hek - Van Loon    - Holleman   - De Ruiter   - Aan de Wiel   - Versteeg


43

Ordner: Gegevens geslachten:

idem


   - De Rover   - Verschoor   - Van der Kooij   - Hoekwater   - Vogel   - Advocaat   - Van der Linden   - Van den Heuvel


44

Los: Kopie doopregister B' Hardinxveld, 1638-1704.

idem

45

Genealogie van Dirk Nicolaasz. Houckwater.

P, Hoekwater

46a

50-Jarig huwelijksjubileum Vonk - Koppelaar.

Rec. ex.

46b

Geslachtenboek Vonk, Vlot, Koppelaar en Netten.

Rec. ex.

47

Doop- en trouwboek Boven Hardinxveld, 1638-1704, doop 1638-1704, trouw 1688-1704, lidm. 1638-1704 (Niet in map)

P. den Breejen

48

Doopboek Neder Hardinxveld, 1660-1700 (Niet in map)

P. den Breejen

49

Doopboek Neder Hardinxveld, 1729-1740 en 1745-1748. (Niet in map)

P. den Breejen

50

Doopboek Giessen-Oudekerk, 1692-1700. (Niet in map)

P. den Breejen

51

Huwelijken Hardinxveld, 1705-1723. (Niet in map) Gaarderregister Hardinxveld (impost op huwelijken), 1695-1700.

P. den Breejen

52

Gaarderregister Hardinxveld (impost op begraven), 1695-1706.

P. den Breejen

53

Kwartierstaat van Neeltje den Breejen, (1896-1969).

onbekend

54

In archiefdoos: Geboorte-trouw-en rouwkaarten. (Zie index)

P. den Breejen

55

Genealogische gegevens geslachten Netten-Koppelaar.

L. Vonk

56

Parenteel van Teunis Kamermans.

G. Ternaat

57

Parenteel van Janna Dubbeldam.

J. Dubbeldam

58

Genealogische gegevens fam. Schreuders.

J. Haeser

59

Kohier van de 200e penning, Alblasserwaard, 1638 (kopie).

onbekend

60

Familiepapieren "Den Breejen".

C. van der Plas

61

Familiepapieren Marigje Versteeg, geb. 26 jan. 1904.

Mevr. Van dam

62

Kennisgeving inschrijving "Landstorm" voor J.Egas, 1915.

A. den Breejen

63

In 12 archiefdozen: Geboorte- trouw- en rouwkaarten. (Voor index zie doos 12).

Erven Lubbers

64

Distributiestamkaarten o.n.v. T. van Milligen en echtgenote N. Klop.

T. van Milligen

65

Militair paspoort van Gerrit de Boon, 1833. (Kopie)

A. Koorevaar

66

Persoonsbewijs en Rijnschipperspatent o.n.v. Teunis Egas, 1940/41.

D.J. de Jong

67

Familieregister L. de Jong x Aantje Vink, 1915.

Th. Dukel

Map 4

68

Familiegegevens De Geus - Van 't Verlaat.

Mevr. Gerrell

69

Akte van verkoop van een huis aan de Achterdijk van J. den Hartog aan J.A. Brouwer, 14 maart 1884.

Mevr. Gerrell

70

Eigendomsbewijs voor W. Nugteren van een huis aan de Achterdijk, 11 maart 1885.

Mevr. Gerrell

71

Testament van J. de Geus Jzn., 3 feb. 1902.

Mevr. Gerrell

72

Testament van W. de Geus, 22 dec. 1902.

Mevr. Gerrell

73

Akte van boedelscheiding van J. de Geus Jzn., 15 dec. 1904.

Mevr. Gerrell

74

Testament van mej. M. van 't Verlaat, 22 dec. 1902.

Mevr. Gerrell

75

Boedelbeschrijving van  J. de Geus Jzn., 26 okt. 1904.

Mevr. Gerrell

76

Bewijs van eigendom voor gebr. De Geus, 27 sept. 1900.

Mevr. Gerrell

77

Bewijs van eigendom voor gebr. De Geus, 30 okt. 1912.

Mevr. Gerrell

78

Bewijs van eigendom voor J.W.Göbel, 11/18 mrt. 1885.

Mevr. Gerrell

79

Akte van verkoop (+ concept) van woonhuis Kerkweg 20 van mej. R. de Geus aan dhr. A. Loeve, 25 aug. 1962.

Mevr. Gerrell

80

Akte van oprichting van fa. Gebr. De geus, 27 dec. 1902.

Mevr. Gerrell

81

Pachtcontract R. de geus / K. Kroon, 30/31 mrt. 1942.

Mevr. Gerrell

82

Pachtcontract R. de geus / P.M.v.d.Hil, 30/31 mrt. 1942.

Mevr. Gerrell


Map 5

83

Genealogie Klop, 1608 - 1725, door A.J.Stasse, 1999.

A.J. Stasse

84

In archiefdoos:  Kohieren van de 200e en 500e penning,

1627-1667

Erven Van Wijngaarden

85

      Index rechterlijke + weeskamerarchieven Alblasserwaard.

Idem

86

     Uittreksels akten R.A. Heukelom, 1656 - 1671.

Idem

87

     Uittreksels akten R.A. Asperen, 1644 - 1706.

Idem

88

     Uittreksels akten R.A. Heukelom, 1672 - 1706.

Idem

89

     Kopie cohier 10e penning, 1542.

Idem

90

     Kopie cohier 10e penning, 1553.

Idem

91

     Kopie cohier 10e penning, 1558.

Idem

92

     Kopie cohier 10e penning, 1561.

idem

93

Persoonsbewijs van P.A. Ruijtenberg en C. Weggers en identiteitskaart C. Muuilwijk-Ruitenberg.

J. Muilwijk

94

Persoonsbewijs van G. Schippers.

Dhr. Loeve

95

Vier generaties De Boon en de visserij in Boven Hardinxveld.

A. Koorevaar

96

Genealogie Drinkwaard.

A. Koorevaar

97

In archiefdoos: Huwelijk, geboorte en overlijden, index op naam Swets.

A. Koorevaar

98

Klapper op het doopboek van Giessen-Nieuwkerk.

onbekend

99

Familiegegevens Muilwijk - Den Toom

Gez. Muilwijk

100

Genealogie Swets

Dhr. C. Veenis

101

Genealogie Kreukniet (ringband, niet in map).

H. Kreukniet

102

Persoonsgegevens etc. van Johannis Bouwman.

Mevr. Bouman

103

Persoonsbewijzen, distr.stamkaart etc. fam. Klop

H.v.d.Hoff

104

Familiepapieren van J.W. den Breejen.

onbekend

105

Akte i.v.m. de verdeling erfenis van J.H.van Kekerix tussen zijn beide zonen, 5 jan. 1883.

Fam. De Ruiter

106

Trouwboekje Cornelis Hartog x Jannigje Huisman, 20 mei 1911.

Onbekend

107

Trouwboekej David Peursem x Hermina Zanen, 15 aug. 1903.

onbekend

108

Persoonsbewijs etc. van Willem Hoekwater.

onbekend

109

Stukken m.b.t. Arie de Rover x Gerritje Muilwijk

Dhr. T.de Rover
             Map 6
110

Paspoort van Adriaan Kouwenhoven, 1936.

Netty Egas