Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek III,   Vervoer
Inv.nr.

Titel/Omschrijving

Herkomst

Map 1

1

Aantal treinkaartjes opgeraapt na het bombardement 1944

dhr. P.den Breejen

2

"Van armsein tot lichtsein". Geschiedenis van de spoorweg Dordrecht-Geldermalsen, 1981

via secretariaat

3

Map met gegevens betreffende de bewaking van de spoorlijn. Bevat 2 schriften en groot aantal losse vellen, 1944

Dhr. Remans, Katwijk

4

Lijsten met afstanden en tarieven N.S., traject Dordrecht-Geldermalsen 1936-1941, (kopie)

Dhr. G.van de Bree

5

Schetsontwerp stationsgebouw 1 : 100, 1955

Dhr. D.J.de Jong

6

Situatietekening stationsgebouw 1 : 200, 1955

Dhr. D.J.de Jong

7

Kranteartikel betreffende de tjalk "Nieuwe Zorg" (kopie)

Dhr. D.J.de Jong

8

Jong, D.J.de, 1985:"Een spoorlijn voor Hardinxveld en Giessendam" (Resultaten onderzoek t.b.v. V.U. Amsterdam).

Dhr. D.J.de Jong

9

Vrachtbrief van beurtvaartschipper A.Goedhart, 1919

Dhr. J.W.Busé

10

Dienstregeling omnibusdienst Giessendam-Gorinchem, ongedat.

Dhr. J.W.Busé

11

Twee tekeningen van de spoorlijn Elst-Dordrecht, gedeelte bij Giessendam, 1 : 1000, 1935

Dhr. P.Boer

12

Enkele foto's en gegevens betreffende de Fop Smit boot "President Stein"

Dhr. J.Stasse, Arnhem

13

"Maas en Merwede". Geschiedenis van de Stoomboot Rederij Fop Smit & Co, 1974. (Zie ook depot inv.nr. D/HV/174)

Dhr. J.Stasse, Arnhem

14

Fop Smit & Co, dienstregeling 1914

Dhr. M.J.A.de Haan

15

Tekening salonraderstoomboten "President Stein" en "President Krüger", schaal 1 : 50  (In hangkast)

Dhr. J.Stasse, Arnhem

16

5 Bodedienstkaarten (van Vliet, Boogaard, Spek, Den Dikken en Leenman 

Dhr. Wervenbosch

17

Bodekaart bode Boogaard

Onbekend

Map 2

18

Gegevens rederij Fop Smit & Co

Dhr. A.J.Stasse

19

Fop Smit & Co, dienstregeling 1898 (kopie)

Dhr. F.van Gelder

20

De aanleg van de Betuwelijn (Merwestreek mrt. 1978)

Onbekend

21

Vrachtbrieven beurtvaart

Onbekend

22

Fop Smit & Co, tariefkaart, 1918 (in grote map)

Dhr. K.van Zwienen