Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek V,   Politiek
Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst

Map 1

1

"Ons contact"1982-2, kwataalblad van de S.G.P., februari 1982


2

Lijst 2 Vonk. Propagandamateriaal gemeenteraadsverkiezingen 1982


3

Lijst 3 C.D.A., als boven


4

Lijst 4 G.P.V., als boven


5

Lijst 5 V.V.D., als boven


6

Lijst 6 Gemeentebelangen, als boven


7

Lijst 7 P.v.d.A., als boven


8

Lijst 9 D' 66, als boven


9

Lijst met kandidaten der diverse partijen


10

Verslag partij Gemeentebelangen over 1978

Dhr. Van Poeteren

11

Idem 1979

Dhr. Van Poeteren

Map 2

12

"De Rotstreek" 2e jrg. nr. 8, september 1981


13

"De Rotstreek" 2e jrg. nr. 9, december 1981


14

"De Rotstreek" 2e jrg. nr. 10, mei 1982


15

"De Rotstreek" 2e jrg. nr. 11, mei 1982


16

"De Rotstreek" Bijzondere uitgave i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen


17

Boekje 60 jaar S.G.P. 1923-1983

Secretariaat

18

"De Rotstreek" 1e jrg. nr. 1, november 1980  

Dhr. D.J.de Jong

19

"De Rotstreek" 1e jrg. nr. 2, december 1980  

Dhr. D.J.de Jong

20

"De Rotstreek" 2e jrg. nr. 1, januari 1981

Dhr. D.J.de Jong

21

"De Rotstreek" 2e jrg. nr. 5, maart 1981

Dhr. D.J.de Jong

22

"Morgenrood", P.v.d.A. extra nummer, 5 maart 1981 

Dhr. D.J.de Jong

23

Overzicht gemeenteraadsverkiezingen 1982

Gemeente

Map 3 Gemeentebelangen

28

Notulen bestuursvergaderingen 1980-1982 (1 - 12)

Dhr. Van Poeteren

29

Ingekomen stukken 1980 - 1982 (1 - 11)

Dhr. Van Poeteren

30

Uitgegane stukken 1978 - 1982 (1 - 47)

Dhr. Van Poeteren

31

Propagandamateriaal, o.a. partijblad "Tribunaal", partijprogramma's, affiches e.d. (1 - 20)

Dhr. Van Poeteren

32

Diverse stukken w.o. oprichtingsacte (1 - 5)

Dhr. Van Poeteren

33

Notulen bestuurs- en ledenvergaderingen 1978/79

Dhr. Van Poeteren