Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek VII,   Ambachten, beroepen, handel en industrie
Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst

Map 1

1

Aantal labels etc. m.b.t. de hoepmakerij

Mevr. Van Westen

2

Schrift met aantekeningen van A.Loeve betreffende de hoepmakerij 1934/35

Mevr. Van Westen

3

Als boven van onbekende hoepmaker, 1941-53

Mevr. Van Westen

4

Programma van de "Hagi-manifestatie",1957

Dhr. De Boer

5

"Kent gij uw eigen omgeving", reklamefolder van drankenhandelaar Dirk Boogaard

Dhr. D.Looy

6

Gelegenheidsuitgave 75-jaar De Jong's kruiwagenfabriek, 1970

Dhr. D.J.de Jong

7

Gelegenheidsuitgave 40-jaar scheepswerf Damen, 1967

Onbekend

8

Gelegenheidsuitgave 75-jaar Rabobank, 1979

Rabobank

9

Reclamefolder abdysiroop verkrijgbaar bij D.Hoogendoorn Pzn. te Neder-Hardinxveld

Mevr. De Ruiter-Vermeulen

10

Beschrijving van een elevatorbak van 100 m3 

Dhr. Van Dijk

11

Rekening voor de Fa. Smit (vishandel te Buitendams) voor geleverde beukenhouten fusten, 1943

Fam. L.v.Wingerden

12

Bezorgersvergunning voor het te water verhandelen van melk op naam van B. aan de Wiel, 1936

Dhr. B.aan de Wiel

Map 2

13

"Monumenten opname" uitgave van aannemersbedrijf "Van der Sluis en van Dijk" i.v.m. 20-jarig bestaan, 1969

Dhr. P.den Breejen

14

"Restauratie, het behoud van het goede". Overzicht van de werkzaamheden van bovengenoemde firma (ongedateerd)

Dhr. P.den Breejen

15

Selektie van rekeningen van plaatselijke ondernemers uit het archief van de Fa. Monteban. (Uitgebreide index in map)

Fa. Monteban

16

"De eerste dreef" door A.Tromp, september 1983

Dhr. A.Tromp

17

2 Tabakszakken "Swetstabak"

Uit voorm. Fabriek

18

Rabobank, jaarverslag 1984

Rabobank

19

Vel met kleine foto's van winkelpanden

Dhr. T.Egas

20

 Inschrijving kamer van Koophandel van de touwslagerij van J.Bosman te Boven-Hardinxveld

Dhr. T.Egas

21

6 reclameplaatjes van J.Nederveen, schilder en drogist

Dhr. P.den Breejen

22

Spaarboekje van spaarbank H'veld en G'dam, 1932

Onbekend

23

Lijst van geneeskundigen etc. in de provincie Zuid-Holland, 1885

Anoniem

24

Werf "De Merwede", 1946-1956

Secretariaat

25

Lakzegel van touwslager J.Bosman, voor zegelstempel zie depot, inv.nr. D/HV/0089

Afdruk HV

26

Verpakkingsmateriaal en notabriefjes van sigarenmagazijn W.Monteban

Onbekend

27

Verpakkingsateriaal tabaksfabriek "De Alblasserwaard" Swets tabak (tabakszakje)

Onbekend

28

"Visrechten", opstel door A.Tromp

Dhr. A.Tromp

29

Lakzegel van touwslager J.Bosman, voor zegelstempel zie depot, inv.nr. D/HV/0089

Afdruk HV

30

Pagina uit tijdschrift met foto hoepmakerij, 1928

Onbekend

31a

"Van de helling", orgaan van N.V. scheepswerf "De Merwede", jaargang 1957-1958. (Niet in hangmappen, enkel nrs.ontbreken)

Flock de Ruiter

31b

Idem, jaargang 1959-1960

          "

31c

Idem, jaargang 1961-1963

          "

31d

Idem, jaargang 1964-1966

          "

31e

Idem, jaargang 1967-1968

          "

31f

Idem, jaargang 1969-1971

          "

32

"De wonderlike avonturen van Jaap Kalebas", reclame van J.Rikkers, rijwielhandelaar

Dhr. J.W.Busé

33

Stukken i.v.m. afscheid van notaris dekker, jan. 1956

Mevr. Lubbers

Map 3

34

Kopie van document aangetroffen in de muur van de N.H.kerk op de dam. Hierop de namen van bouwvakkers die in 1913 aan een verbouwing hebben meegewerkt

Dhr. J.van Dijk

35

Feestcourant t.g.v. de heropening van de winkel van Langendijk, 1963

Mevr. W.F. v.d.Bree-Ooms 

36

Basismateriaal visserijboek. (N.B. In archiefdoos in opslag)

Dhr. D.J.de Jong

37

Reglement van de hoepmakersvereniging "Plicht en Recht"

Mevr. Aan de Wiel

38

"M.S. Prinses Irene", boekje t.g.v. tewaterlating op 12 juli 1985 bij scheepswerf "De Merwede"

Dhr. J.aan de Wiel

39

Sigarenzakje van Stoomtabaksfabriek Gebr.Swets

Dhr. A v.d. Graaf

40

Situatietekening N.V. scheepswerf "De Merwede"

Dhr. J.van Mill

41

Pakpapier met opdruk "Stoom-Tabaksfabriek Gebr. Swets Hardinxveld

via Koperen Knop

42

Reglement van de hoepmakersver". "Plicht en Recht", 1907

Dhr. J.A.Brouwer

43

Krantenknipsel n.a.v. bestemmingsverandering tabaksfabriek "De Alblasserwaard"

Mevr. Tak

44

Uitnodiging t.g.v. het 50-jarig jubileum van scheepswerf "De Merwede", 1952

Mevr. Tak

45

Fabrieksreglement voor de werklieden van de werf van de firma Van Vliet & Co, 1909

Mevr. Tak

46

Arbeidsovereenkomst tussen A.Tak en n.v. scheepswerf "De Merwede"

Mevr. Tak

47

Schrift met aantekeningen van J.de Koning betreffende de zalmvisserij, 1945/46

Fam. Tukker-de Koning

48

Prijslijst slijterij "Erica" van Andries Verheul, 1948

Mevr. Tak

49

B & W-besluit i.v.m.verplichte sluiting groentewinkels, 1958/59

Mevr. Tak

50

Kopie bezorgersvergunning o.n.v. B.aan de Wiel, 1936. Lidmaatschapskaart kleinhandelaarsver. "Door eendracht sterk" en reclamefolder

Materiaal gebruikt voor Med. Blad HV

51

Reglement van de "Algemene Patroonsver. Griendhoutteelt en Hoepelmakerij" te Dordrecht, 1913

Dhr. G.Nederveen

52

Reglement der Hoepmakers-Hakkers- en Hooiersvereniging "Wij streven naar verbetering", 1901

Dhr. G.Nederveen

53

Memoires over begrafenissen door K.Leenman

Dhr. K.Leenman

54

Stukken betreffende het failissement van P.Langeveld, 1904

Dhr. P.den Breejen

55

Brief Hardinxveldse Blikwarenfabriek met getuigschrift o.n.v. G.C.Ambachtheer, 1946

Dhr. D.J.de Jong

56

Artikel over ijzergieterij Versteeg uit "De Molenaar", 1989

Dhr. A.v.d.Plas

Map 4

57

Diverse stukken m.b.t schildersbedrijf Van den Bout (kopie)

Dhr. J.van den Bout

58

Naamlijst rekeninghouders Post-Cheque-en Girodienst, 1941

De erven Lubbers

59

2 Kwitanties voor abonnementsgeld "Rondom de Giessen",1933

De erven Lubbers

60

2 Rekeningen scheepswerf Van der Hoff, 1937/39 (kopie)

De erven Lubbers

61

Rekening scheepswerf Fa. Haeser & Zn, 1958

De erven Lubbers

62

Nota van manufacturenwinkel Wed. C.den Breejen, 193?

Dhr. M.B.Vogel

63

"Winkels in H'veld-G'dam", uitg K.v.K., Dordrecht, 1982

Dhr. M.B.Vogel

64

Afgifte vergunning i.v.m. Tabakswet aan J.Egas, 1922

Dhr. A.den Breejen

65

Vergunning voor J.Egas voor rivierventerij, 1945

Dhr. A.den Breejen

66

Stukken van de buurtvereniging "Peulenstraat"

Dhr. P.den Breejen

67

"Het maken van hoepels", kopie van artikel, 1848

Onbekend

68

Plattegrond van gemeente waarop bedrijven etc. staan aangegeven. N.B. In hangkast

Gem. H'veld-G'dam

69

Reclamefolder etc. van Zuid-Nederlandse Transportwagenfabriek te Neder-Hardinxveld

Mevr. Loeve

70

Lijst der minimumprijzen voor boerenwagens, 1920

Mevr. Loeve

71

Afslagbriefjes van de visafslag te Boven-Hardinxveld, 1937/40

Dhr. D.J.de Jong

72

75-jaar De Jong's kruiwagenfabriek, 1895-1970

Dhr. J.W.Busé

73

Kalender 1977 t.g.v. 80-jarig bestaan Langendijk

Dhr. F.de Gelder

74

Fa. P.Stam, Hoepelfabrikant, Erkenningskaart en Bewijs van lidmaatschap

Dhr. J.Stam

75

Verpakkingsmateriaal sigarenmagazijn "t Centrum van J.de Rover te Boven-Hardinxveld en M.Schlemper arts te Giessendam

Onbekend

76

Knipsels betreffende de hoepmakerij

Mevr. W.F. v.d.Bree-Ooms 

77

Div. rekeningen en kwitanties van de plaatselijke middenstand

Dhr. A.den Breejen

78

2 Tekeningen i.v.m. vervaardiging visfuiken

Dhr. K.Brandwijk

Map 5

79

Activiteitenkalender 2004 Rabobank Hardinxveld-Giessendam

Rabobank

80

Bijzonder visserijreglement, 1922

Dhr. K.Brandwijk

81

Diverse rekeningen en kwitanties van plaatselij ondernemers

Dhr. A.C.v.d.Meijden

82

Hakgriendcultures in Nederland, 1955

Dhr. A.C.v.d.Meijden

83

Reclamekalenderhouders van T.C.van Veen (kruidenier) en Holsters meubelhandel.

Anoniem

84

Reglement der Schilderspatroons-Vereniging "Vakbelang".

K. Brandwijk

85

"Welkom in Hardinxveld-Giessendam". Reclamefolder.

Onbekend

86

Puntzak drogisterij Nederveen.

Onbekend

87

Vloeiblad "De Jong's kruiwagenfabriek".

Onbekend

88

Papieren zak Fa. H.Blokland & Zn te Neder Hardinxveld

Dhr. Langeveld

89

Knipsels + foto's van het oude postkantoor te Boven Hardinxveld.

Mw.Bohré-Groenenb.

90

Regelement Ondersteunigsfonds Personeel van N.V.Versteeg & Zn, IJzergieterij, 1948.

Dhr. B.Huisman

91

Kranteartikelen i.v.m. Scheepswerf van der Hoff, 1963.

Onbekend

92

Grootboek van H.den Toom, 1948.

Dhr. A.den Dikken

93

Reglement ondersteunigsfonds personeel N.V. H.Versteeg & Zn., 1948.

Dhr. C.W.Huisman

94

Div. stukken i.v.m. de sanering van de melkhandel.

Fam. V.d.Aa

95

Nat. Liederen aangeboden door v. Beuzekom's Kledingmagazijn.

H.V.Crempene.