Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek VIII,    Geschriften van Gemeentelijke overheid
Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst

Map 1

1

Openbare kennisgeving van reglement betreffende de "Paarden en beestenmarkt",1848

Dhr. J.v.d.Giessen

2

"Keur op het houden der Paarden en beestenmarkt",1848

Dhr. J.v.d.Giessen

3

Hagi-gids, 1965

Dhr. De Boer

4

Gemeentegids 1974

Dhr. A.v.d.Plas

5

Gemeentegids 1979

Dhr. M.J.A.de Haan

6

Handvest i.v.m. 700-jaar dam manifestatie, 1981

Gem. H'veld-G'dam

7

Besluit betreffende de conscrits + model voor kadaster, 1811

Dhr. A.Langendijk

8

"Reglement ende orde, heerlijkheden Giessen-Oudekerk ende Giessendam", 1692 (kopie)

Dhr. A.S.van Hoornaar

9

Beknopte verhandeling over de geschiedenis van H'veld-G'dam

Gem. H'veld-G'dam

10

Uitnodiging voor de installatie van burg. J.W.Zuyderhoudt, 13 oktober 1944

Dhr. Remans uit Katwijk

11

Vrijwillige brandweer H'veld-G'dam. Uitgave t.g.v. de opening van de nieuwe brandweerkazerne op 11 mei 1984

Secretariaat

12

Informatie over centrale antenne-inrichting, december 1984

Gem. H'veld-G'dam

Map 2

!3a+b

Volkstellingslijsten van Giessendam en Hardinxveld,1809 (kopie)

Dhr. D.J.de Jong

14

Stuk betreffende de bemoeienis van Johannes Brooshooft met het gem. archief hetwelk door het overlijden van zijn vader, schout Cornelis Brooshooft, in zijn bezit was geraakt, ca.1800

Dhr. D.J.de Jong

15

"Burg.De Boer stichting, tehuis voor bejaarden". Dir.gegevens 1952

Dhr. De Boer

16

Uitnodiging voor de opening van de Burg.De Boer stichting, 1952

Dhr. De Boer

17

Gemeenteblad Hardinxveld 1925 nr. 42. Verordening opheffing van rechten voor het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond (2x)

Dhr. D.J.de Jong

18

Bouwverordening der Gem. Hardinxveld, 1937

Dhr. A.C.v.d.Meijden

19a/c

3 Obligaties aan toonder, a, groot een honderd gulden, b en c, groot vijfhonderd gulden. Uitgeg.door gem. Giessendam, 1952

Anoniem (gem.)

20

"Ouderen wegwijzer", 1986

Secretariaat

21

Algemene politieverordening, Giessendam, 1952

Dhr. J.van Dijk

22

Algemene politieverordening, Giessendam, 1887 (kopie)

Dhr. J.van Dijk

23

"Zoekgids" Hardinxveld-Giessendam, 1981

Secretariaat

24

Gemeentegids 1986

Secretariaat

25

Algemene politieverordening, Hardinxveld, 1930-1940

Dhr. De Jong

Map 3

26

"Hardinxveld-Giessendam, profiel van een actieve gemeente", 1986

Secretariaat

27

Woningbehoefte onderzoek Hardinxveld-Giessendam, 1981

Secretariaat

28

Gemeentegids 1983

Secretariaat

29

Bouwverordening voor de gemeente Giessendam, 1938

Dhr. H.A.de Kok

30

Raadsbesluiten gem. Giessendam, Giessenburg, Hoog-Blokland en Hoornaar, 1948-1982

Dhr. J.Muilwijk

31

Raadsbesluiten gem. Hardinxveld, nrs. 1 t/m 56, 1949-1961

Dhr. J.Muilwijk

32

Raadsbesluiten gem. Hardinxveld, nrs. 57 t/m/ 79, 1962-1965 Deze nrs. In archiefdozen in opslag

Dhr. J.Muilwijk

33

Gemeentegids 1988

Secretariaat

34

Uitnodiging i.v.m. installatie burgemeester Brinkman, 1953

Mevr. Lubbers

35

"Emmerkaart", toelichting bij verstrekte vuilnisemmers

Dhr. H.A.de Kok

36a

Lijst van vernummering van de huisnrs. Rivierdijk A en B in Rivierdijk, van oud naar nieuw

Anoniem (gem.)

36b

Als boven, van nieuw naar oud

Anoniem

Map 4

37

Algemene politieverordening der gemeente Hardinxveld, 1936

Anoniem

38

Reglement op de rechtstoestand van het personeel van de gem. Hardinxveld, 1935

Anoniem

39

Reglement voor het burgerlijk armenbestuur te Hardinxveld, 1866

Anoniem

40

Bouwverordening voor de gemeente Giessendam, 1911

Anoniem

41

"25 Jaar rommelmarkt", 1968-1992 

Recentie exemplaar

42

Verordening voor de levering van water door de waterleiding der gemeente Giessendam, 1938

Dhr. D.J.de Jong

43

"Emmerkaart" (voor vuilnisemmers)

Dhr. D.J.de Jong

44

Krantenartikel, H.A.de Kok, "De oorsprong van Hardinxvelds wapen", 1963 

Dhr. D.J.de Jong

45

"Hardinxveld-Giessendam, dorp aan de Merwede", 1993

Gem. H'veld-G'dam

46

Lijst van vernummering van huisnrs. Wijk B en C (G'dam), 1960

Gem. H'veld-G'dam

47

Artikel i.v.m. afscheid burgemeester De Boer, 1957

Dhr. P.den Breejen

48

Gemeentegids 1997/98

Gem. H'veld-G'dam

49

Gemeenteverordeningen Hardinxveld, 1919-1932 (in opslag)

Dhr. J.Rietveld

50

Bouwverordening voor de gemeente Giessendam, 1904

Erven P.den Breejen

51

Algemene politieverordening, Giessendam, 1856

Erven P.den Breejen

Map 5

52

Reglement op de brandweer, Giessendam, 1904

Erven P.den Breejen

53

Verordening heffing begraafrechten, Giessendam, 1931

Erven P.den Breejen

54

Gemeentegids 2000-2001

Gem. H'veld-G'dam

55

Loting + inschrijving Nationale Militie en Landstorm o.n.v. W.C. den Breejen

Dhr. P.den Breejen

56

Aanstellingskaart brandweer o.n.v. K.A.den Breejen

Dhr. P.den Breejen

57

Gemeentegids 2004-2005.

Gem. H'veld-G'dam

58

Album met namen van verenigingen aangeboden t.g.v. de installatie van burgemeester De Boer, 1939.

Klaas de Boer