Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rubriek IX,    Religieus
Inv.nr.

Titel/omschrijving

Herkomst

Map 1

1

"Het gedenken van de daden des Heeren", predikatie t.g.v. 75 jaar afscheiding door Ds. J.Kapteyn

Dhr. D.Looy

2

"De historie van het kerkorgel van de Herv. Kerk van Boven-Hardinxveld", door A.Tromp, 1978

Onbekend

3

Korte beschrijving van de synagoge te Sliedrecht. Uit: Bulletin K.N.O.B. 1977 (kopie)

R.O.B.

4

Nederl. Herv. Kerk Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland

Secretariaat

5

"Bij de inwijding van onze nieuwe kerk". Programma van de eerste dienst in de nieuwe kerk aan de Nieuwe weg, december 1955

Dhr. Rietveld

6

Wetenswaardigheden over de kerk te Giessen-Oudekerk

Secretariaat

7

"De armenzorg na de Reformatie", door A.Tromp, 1983

Dhr. A.Tromp

8

"Schetsen uit de Giessendamse kerkgeschiedenis", door H.J.van Dijk. (Uit: "Een land dat voor geen wateren beeft"), 1971

Dhr. H.J.van Dijk

9

"Giessendamse kerkgeschiedenis", kopie uit Merwestreek 1960

Dhr. C.v.d.Waal-van Dijk

10

"De afscheiding te Giessendam", uit: C.Smits, "De afscheiding van 1834", deel 2, 1971 (kopie)

Dhr. D.J.de Jong

11

Aantekeningen uit C.Smits "De afscheiding van 1834", deel 2, Classis Dordrecht c.a.

Dhr. D.J.de Jong

12

Intreepreek Ds.Bartlema in Ned. Herv. Kerk, 1948

Hr. A.C.v.d.Meijden

13

Kerkgids Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, sept.1981

Secretariaat

14

: Diaconie", 43e jrg. nr. 3 waarin artikel over Giessendam

Secretariaat

15

"Na veertig jaren", door de Hardinxveldse evangelist J.A.Schalekamp, 1932

Dhr. A.v.d.Plas

16

Jeugdkerkbode van de N.H. jeugdcommissie, 1976/77

Dhr. L.den Breejen

17

Gids voor de Herv. Gemeente te H'veld-Giessendam, 1972

Onbekend

18

"Uit de Giessendamse kerkhistorie".(Reformatorisch Dagbl. 1974)

Onbekend

19

"De kerk roept", kerkbode Ned.Herv. Gem. 1e jrg. no.2 t/m 15e jrg. no. 19, 1945-1959. (In aparte archiefmap buiten systeem)

Fam.v.d.Plas

20

"Om te doen gedenken". 50 Jaar vrijmaking

Geref. Kerk

21

Gegevens betreffende het orgel in de N.H.kerk te B-Hardinxveld

Onbekend

22

Inventaris van de kerk. archieven van de Herv. Gem. te B-H'veld

Dhr. P.den Breejen

Map 2

23

"De doleantie in Giessendam", Uit:"Terdege" 13 okt. 1999

Dhr. D.J.de Jong

24

"Eenvoudig Verhaal bev. De Bekeeringsweg", door M.Vermeer

Dhr. P.den Breejen

25

"Uit en thuis", door Lena W. de Ruiter uit Giessendam

Dhr. C.A.v.d.Bree

26

16 Handgeschreven brieven van Dirk Verhey, midden 19e eeuw

Dhr. J. Vlot

27

"Biddens bouwen", Intreepreek H.M.Matter, 17 maart 1946.

H.V.Sliedrecht

28

Preek door ds. W.v.d.Graaff, 1 april 1945.

H.V.Sliedrecht

29

Obligatie groot f 50,-- t.l.v. de Ned. Hervormde Gemeente, 1954.

Onbekend

30

Oorkonde t.g.v. 70-jarig bestaan zondagsschool B'-H'veld, 1948.

Mw. Van Gelder

31

150 Jaar Gereformeerde Kerk Boven Hardinxveld, 1861-2011.

via secr.