Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Het kleine monument in Hardinxveld-Giessendam


De provincie Zuid-Holland zet zich reeds vele jaren in voor de bescherming en instandhouding van de monumenten op haar grondgebied. In de praktijk betrof het echter steeds de "klassieke" monumenten, namelijk die welke voorkomen op de rijkslijst van beschermde monumenten. Een wending kwam hierin met de in 1984 door de provincie georganiseerde studiedag "Kleine cultuurhistorische elementen in het Zuid-Hollands landschap". De aandacht werd van dat moment af - mede - gericht op de zo vaak over het hoofd geziene kleine, maar o zo belangrijke elementen in het landschap, zoals bijvoorbeeld bleek-en bakhuisjes, pompen, schandpalen, schampstenen, rollepalen, sluizen, gemalen, kruidentuinen, brug- en kade-leuningen, zonnewijzers, die weliswaar niet opvallen maar wel degelijk een belangrijk deel van het landschap bepalen. Blij verrast was de provincie dan ook over het succes van genoemde studiedag en over de deelname daaraan door een groot aantal historische verenigingen.


Een direct gevolg hiervan is, dat het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland een verordening vaststelde, die het mogelijk maakt aan onder andere historische verenigingen die beschikken over een deugdelijke meerjarenplanning, bijdragen te verlenen in de met het onderhoud van kleine cultuurhistorische elementen in het Zuid-Hollands landschap gemoeide materiaal- en gereedschapskosten. Dat deze belangstelling in het geval van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam uitmondde in een fotowedstrijd, met als vervolg daarop publicatie van een groot deel van de inzendingen, stemt ons hoopvol voor de toekomst.


De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam heeft een initiatief genomen, dat navolging verdient. Graag wens ik de nog jonge Vereniging succes met haar activiteiten en in het bijzonder met het behoud van de kleine cultuurhistorische elementen in het Zuid-Hollands Landschap.


Drs. I. Gunther
Gedeputeerde voor Cultuur
40 pag./65 ill./1986
ISBN 90-70960-20-6