Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Gemeentehuizen van Hardinxveld-Giessendam

D.J. de Jong


Op 26 augustus 1988 zal het nieuwe gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam officieel worden geopend. Het is een alleraardigste geste van de hoofdaannemer om ter gelegenheid daarvan een boekje te schenken,waarin heel veel, zo niet alles, te lezen is over de historie van de raadhuizen alhier.
B.V. Aannemingsbedrijf B. M. van Houwelingen vond de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam bereid dit te verzorgen. Velen weten inmiddels dat dit dan in vertrouwde handen is.
Lezing van deze uitgave leert, dat er nogal wat raadhuizen zijn geweest, ook al omdat onze gemeente in 1957 uit een herindeling is ontstaan.
De aanpassingen in de loop der tijd hebben natuurlijk ook te maken met het anders gaan functioneren van het gemeentelijk bestel, van wege de toename van het aantal taken, zeker in de twintigste eeuw.


Dit boekje is een waardevol geschenk voor onze gemeenschap, van daar ook de terechte huis aan huis verspreiding. Ik ben er van overtuigd dat velen gretig van de inhoud kennis zullen nemen.
Hartelijk dank aan de initiatiefneemster en aan al degenen, die er aan meegewerkt hebben!


B. van Wouwe, burgemeester

32 pag./23 ill./1988
ISBN 90-70960-24-9