Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Ievers tusse Kaoi en Kloeve,
een Giessendams praotjie, deel 1

W. de Leeuwerk


Voor u ligt deel 20 in de Historische Reeks Hardinxveld-Giessendam.Deze publicatie bestaat uit een vijftal verhalen in dialect. Een door de auteur ingezonden verhaal ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Historische Vereniging was de aanleiding tot deze uitgave.Wij zijn de auteur, de heer W. de Leeuwerk, bijzonder erkentelijk voor hetgeen hij heeft verricht.


Niet alleen moest elk woord op klank en schrijfwijze worden getoetst, ook moest de zinsbouw worden aangepast aan het vroegere taalgebruik. Heel leuk zijn de haast uitgestorven uitdrukkingen en woorden in dit boekje, dat in de toekomst een vervolg zal krijgen in een tweede deel.


Dat plaatselijk dialect de laatste tijd in de belangstelling staat, blijkt uit de vele activiteiten op regionaal gebied. Moge deze uitgave een belangrijke bijdrage daaraan zijn van Giessendam en Hardinxveld.

De karakteristieke illustraties van de hand van de heer A. G. de Jong brengen de verhalen op een voortreffelijke wijze tot leven.

36 pag./13 ill./1989
ISBN 90-70960-25-7