Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Aart van Bennekum, kunstenaar
zijn leven en werken
Hans van Bennekum


"De natuur is de meesteres van de kunst" {Nature artis magistra). Ik wend me dan ook met een gerust hart tot de natuur. Ik leg me toe op het uitbeelden van gegevens ontleend aan het geschapene. Het is een wijze van zien, een uitbeelding van mijn contact met de schepping die toonaangevend is.


Deze woorden van de Giessendamse kunstenaar Aart van Bennekum (1909-1972) zijn typerend voor zijn gehele oeuvre. De natuur was niet alleen zijn meesteres, maar vormde ook een onuitputtelijke bron van inspiratie.


Een belangrijk deel van zijn rijke productie aan olieverfschilderijen kwam tot stand in de Alblasserwaard en de Biesbosch. Als kunstenaar nam Aart een aparte plaats in tussen de boeren, de hoepmakers, de griendwerkers, de schippers en de scheepsbouwers van de bescheiden dorpen Hardinxveld en Giessendam.


Later in zijn leven is Aart gaan zwerven, ontdekte het zonlicht van het zuiden van Europa en kwam thuis met een grote verzameling kleurige gouaches waarin men de meesterhand van de tekenaar kon herkennen.


Voorbestemd tot huisschilder en uitgegroeid tot kunstschilder, noemde Aart zich het liefst "kunstenaar". Met recht, want dit woord is typerend voor de veelzijdigheid in het werk dat hij heeft gecreeerd en nagelaten, tekeningen, olieverfschilderijen, gouaches, plastieken en beeldhouwwerken. De werken die worden getoond in de expositie in "De Koperen Knop" maken deel uit van de particuliere collectie van de familie Van Bennekum.


Aart was een gevoelig mens. In zijn kunst is de beïnvloeding van zijn omgeving en van normen en waarden uit die tijd duidelijk zichtbaar. Laat u meenemen voor een rondleiding die de ontwikkelingsgang zal belichten van Aart van Bennekum.


45 pag./53 ill./1989