Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

100 jaar Nederlandse protestantenbond Hardinxveld-Giessendam

R.P. Groen


Het honderdjarig bestaan van een vereniging is zeker iets om bij stil te staan, vooral als het een vereniging betreft die een belangrijke plaats heeft ingenomen in het geestelijk en maatschappelijk leven van vele dorpsgenoten.


Toen de gedachte ontstond om ter gelegenheid van dit heuglijk feit een boekje uit te brengen, lag het voor de hand om daarvoor contact op te nemen met de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Niet alleen om haar betrokkenheid met de geschiedenis van onze dorpen, maar ook om haar ervaring met het verzorgen van boekwerkjes. Daarbij speelt de grotere oplage ook nog een rol.


De heer R.J. Kwak, jarenlang in tal van functies werkzaam geweest in de plaatselijke afdeling van de Protestantenbond, heeft de notulen van alle vergaderingen vanaf 1890 doorgewerkt en de vermeldenswaardige feiten op een rijtje gezet. Daardoor was het voor mij mogelijk iets gericht na te kijken en eventueel aan te vullen.


De heer D.J. de Jong, voorzitter van de Historische Vereniging, heeft daarna een aantal tips gegeven, die heel nuttig waren.


De heer drs. P. den Breejen, eveneens verbonden aan de Historische Vereniging en plaatselijk goed bekend met de kerkelijke geschiedenis heeft een aantal feiten aangedragen waardoor de historische waarde voor de lezers is toegenomen. Van zijn boek "Van geslachte tot geslacht" heb ik eveneens dankbaar gebruik gemaakt. Ik hoop dat dit boekwerkje gezien zal worden als een zinvolle aanvulling op de reeds eerder uitgebrachte historische uitgaven. Daarnaast hoop ik, dat de zelfs na 100 jaar nog vrij onbekende en soms met argusogen bekeken Protestantenbond gezien zal worden als een vereniging die haar bestaansrecht in Hardinxveld-Giessendam voldoende heeft bewezen.56 pag./23 ill./1990
ISBN 90-70960-29-X