Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Uit de pen van tante
keuze uit een briefwisseling

Kees de Ruiter

Van September 1927 tot September 1940 verscheen in het weekblad de Rondom de Giessen de rubriek ‘Uit de pen van tante.’ De geschiedenis van het blad hebben mijn broer Flok en ik beschreven in publicatie nr. 9 van de Historische Reeks. Bij benadering zijn 460 afleveringen in deze gefingeerde briefwisseling uitgekomen. Bij benadering, omdat de brieven uit het tweede halfjaar van 1932 helaas niet bewaard zijn gebleven.


Verreweg de meeste brieven zijn van tante Suzanna aan haar nicht Tine, maar er zijn er ook van Tine aan Suzanna met heel af en toe een briefwisseling tussen neef Koos (man van Tine) en oom Jan ( de man van Suzanna). Alle brieven zijn geschreven door de uitgever/redacteur van de Rondom de Giessen, Floris Gerardus (Floor) de Ruiter, met uitzondering van die zijn ondertekend door Koos, die van de hand zijn van Frans de Jong uit Lexmond, een vaste medewerker aan de krant. Zeker is dat tante Suzanna in Giessendam gesitueerd moet worden en in 1927 al tachtig jaar was (en dat bleef tot 1940 toe). De woonplaats van Tine wordt in de brieven niet gepreciseerd, maar dat was in ieder geval niet Giessendam of Hardinxveld.

64 pag./7 ill./1992
ISBN 90-70960-31-1