Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Schuttevaer en binnenvaart

J.W. Sluimer


Dit boekje bestaat, zoals de titel al aangeeft, uit twee delen. Het eerste omvat 7 korte hoofdstukjes over het ontstaan en de groei van de Schippersvereniging Schuttevaer. Het tweede gedeelte wordt gevormd door 25 foto's met verklarende onderschriften van schepen uit onze gemeente.


Bij Schuttevaer moet men niet denken aan een vereniging die economische belangen behartigt, daar zijn de schippersbonden voor. Schuttevaer is een nautisch-technische organisatie, die zich bezig houdt met alles wat een goede vlotte en veilige vaart bevordert. Daarbij gaat het onder andere om bedienings tijden van bruggen en sluizen, bebakening en diepte van vaarwegen, marifoonverkeer, overnachtingsplaatsen en havenfaciliteiten.


Het fotogedeelte geeft een beperkt beeld -het boekje was qua omvang aan een limiet gebonden- van schepen uit Hardinxveld en Giessendam. En dan met name uit de periode van kort voor de Eerste Wereldoorlog tot ongeveer tien jaar na de Tweede Wereldoorlog.

Binnen die mogelijkheden is toch ook nog gezocht naar een spreiding in verschillende scheepstypen. Naast zeilende aken en klippers en een schip me een zijschroef, komen ook sleepboten, een zandzuiger, een beurtschip en andere motorschepen aan bod.


Daarnaast is nog aandacht geschonken aan verschillende soorten lading. Het gaat niet alleen over zand en grind, maar ook over basaltstenen, rijshout, suikerbieten en hoepels. Tenslotte eindigt de serie met parlevinkers.


De lijnboten Fop Smit en het pontje naar Werkendam zijn wel geen plaatselijke vaartuigen, maar wel beeldbepalend voor ons riviergezicht.


Dat de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer voor zijn 144ste landelijke jaarvergadering in de vorm van een tweedaags congres dit keer juist naar Hardinxveld-Giessendam komt, vormt mede de aanleiding tot het verschijnen van 'Schuttevaer en Binnenvaart in Hardinxveld en Giessendam'.


Hardinxveld-Giessendam, maart 1993.
J.W. Sluimer


26 pag./25 ill./1993
ISBN 90-70960-33-8