Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

De watersnood van 1953

P. van der Plas


Op 1 februari 1993 is het veertig jaar geleden dat de Alblasserwaard voor de laatste keer onder water kwam te staan. Voordien is dat zeker 33 keer eerder gebeurd. Dergelijke watersnoden hebben altijd een belangrijke indruk achter gelaten bij de bewoners van de streek. Enerzijds was er telkens weer het gevaar van het wassende water. Anderzijds leerde men omgaan met het water en verhoogde men de dijken steeds opnieuw. Na de ramp van 1 februari 1953 bleek wat de streekbevolking waard was. lederen wist wat er van hem werd verwacht en deed dat gewoon. Het feit dat velen door hun werk ervaring hadden in wat wel de 'natte waterstaat' wordt genoemd, betekende toen dat er snel en doeltreffend gehandeld kon worden. De Alblasserwaardse nuchterheid en daadkracht droegen er toen toe bij dat erger werd voorkomen.


Nu, na veertig jaar, worden de bewoners van de dijkdorpen in de Alblasserwaard nog dagelijks herinnerd aan de ramp van 1953. De regering besloot maatregelen te nemen, zodat een dergelijke watersnood tot het verleden zou gaan behoren. De Deltawet werd aangenomen. Dit betekent dat de buitenrand van de Alblasserwaard een heel ander beeld heeft gekregen of nog gaat krijgen. Binnen afzienbare tijd zal ook Hardinxveld-Giessendam ten prooi vallen aan plannen van ingenieurs die -haast letterlijk- denken het lek boven water te hebben.


Ons dorp zal een ander aanzien krijgen. De zo vertrouwde dijkbebouwing zal worden aangetast. Markante plaatsen met een geheel eigen karakter zullen langzamerhand verdwijnen. Onze kinderen zullen de rivierdijk anders gaan ervaren, dan wij dat hebben gedaan. Zwerven langs de ondervloed, op zoek naar aangespoelde zaken, gaat tot het verleden behoren. Dat is jammer. Maar aan de andere kant is het goed dat er wordt gezorgd voor een veilig bestaan achter een nieuwe dijk.

Over de gebeurtenissen op en na 1 februari 1953 heeft de heer P. van der Plas een boekwerkje voor onze vereniging samengesteld. Op die manier heeft hij een stukje geschiedenis voor het nageslacht vastgelegd. Een stukje echte geschiedenis, want de situatie van toen bepaalt in sterke mate de situatie van straks.U heeft thans een historisch document in handen, waarin op verbale wijze, aangevuld met -soms- unieke foto's wordt weergegeven waarom de dijkverzwaring nodig is, die binnenkort in al haar kracht zal toeslaan. Zware noordwester stormen zullen er ongetwijfeld nog meer komen. Straks weten we ons dan veilig achter de verzwaarde en vernieuwde dijken.

40 pag./30 ill./1993
ISBN 90-70960-32-X