Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Zevenhonderd jaar 'Dam' 1281 - 1981

A. van der Plas


Hardinxveld en Giessendam zijn dit jaar zeven eeuwen aan elkaar verbonden door middel van een dam in de Giessen. Eeuwenlang was dit ook de enige rechtstreekse voetverbinding tussen deze beide gemeenten.

Tussen 1281 en de laatste eeuwwisseling is de dam grotendeels hetzelfde gebleven. Het was een eenvoudige dam, uiteraard vele malen verhoogd en verzwaard in aansluiting met het bestaande dijkvak (Peulenstraat), en voorzien van een houten koker met afsluitbare deuren om naar believen water in of uit te laten. Rondom de eeuwwisseling hebben er zich wel grote veranderingen voorgedaan vanwege de bouw van een schutsluis.
Na deze periode is de duiker vergroot, en kan men nu beter van een gewelfde overbrugging spreken. Dit gedeelte dijkvak staat in de volksmond nog altijd bekend als 'op 't sluisie', en het gedeelte juist ten noorden hiervan, dus bij het kruispunt, als 'op den dam'.

In deze uitgave zal ook ruime aandacht worden besteed aan de boven genoemde schutsluis, en het enkele eeuwen op de dam gestaan hebbende Gemeenelandshuis van de Overwaard. Ook zal een beknopte verhandeling worden gegeven over de bedijking van de streek. Hierin mocht ook een korte beschrijving met betrekking tot de totstandkoming van het waterschap de Overwaard niet ontbreken. De Giessen immers, is een onderdeel van de boezem van dit waterschap, en samen met de genoemde schutsluis bij de Overwaard in beheer.

Het is ook op deze plaats dat wij een ieder, zowel particulieren als overheidsinstanties, hartelijk dank willen zeggen voor hun belangeloze medewerking door foto's of informatie beschikbaar te stellen.
Met name onze burgemeester, mr. R.W. Dijkstra, zijn wij erkentelijk voor het willen schrijven van een voorwoord bij deze publicatie.

Met deze bijdrage hoopt het bestuur van de Historische Vereniging de inwoners van Hardinxveld-Giessendam in kennis van onze plaatselijke geschiedenis te verrijken en de verbondenheid hiermee te vergroten.

Het Bestuur van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam.


78 pag./26 ill./1981