Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

De Indiëgangers
Over de in de jaren 1945-1950 uit Hardinxveld en Giessendam uitgezonden

militairen in de oorlog met de Republiek Indonesië.

Kees de Ruiter


In amper twintig jaar hebben zich deze eeuw, nagenoeg aaneengesloten, drie grote tragedies afgespeeld: de Crisistijd van 1930 tot 1939, de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945 en de strijd met de Republiek Indonesia van 1945 tot 1950. Dat gold voor Nederland, maar niet minder voor Hardinxveld en Giessendam. Daarom is het zinvol dat over die tijd publicaties verschijnen in de Historische Reeks. Er kwamen al deeltjes uit over de Crisisjaren en de oorlog. Deze uitgave is gewijd aan de gebeurtenissen in 1945-1950.


Het Indonesië-drama greep diep in de samenleving in. De grootste militaire expeditie-macht ooit door Nederland op de been gebracht, werd er langdurig voor naar Indonesië gezonden. Aan Nederlandse kant kwamen meer dan 6.000 militairen om het leven. Over het aantal doden aan Indonesische zijde - volgens de Nederlandse zienswijze tot de soevereiniteitsoverdracht allen onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden - lopen de meningen uiteen, maar het gaat, afgezien van de zeer vele burgerslachtoffers, zeker om ettelijke honderdduizenden gesneuvelde militairen. Naast het menselijk leed, ook aan lichamelijke en geestelijke verwondingen, ging het conflict gepaard met enorme kosten. En dat voor een verarmd land als Nederland toen was, net bevrijd van de Duitse bezetter en nog aan het begin van de wederopbouw. Met als tragisch slot na vijf jaar strijd: Nederland, gedesillusioneerd en politiek verslagen, de Republiek Indonesië als overwinnaar.128 pag./150 ill./1998
ISBN 90-70960-43-5