Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Het Langeveer
Een opgeschoven post in de Merwede

W. de Leewerk


De plaatselijke scheepvaart heeft een lange geschiedenis. Voor Beneden-Hardinxveld speelt het Langeveer daarbij een belangrijke rol. Door de dijkverzwaringswerkzaamheden zal het Langeveer een ware metamorfose ondergaan. Mede hierdoor en het feit dat deze steiger bijna 100 jaar in gebruik is geweest, waren voor de vereniging een drijfveer om de geschiedenis van dit stukje Hardinxveld vast te leggen.


Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de heer M. Stam sr. die ons, samen met de heer M. Leenman, veel informatie heeft verstrekt. Zij brachten zelfs nog een bezoek aan mevrouw Van 't Verlaat-Joppe, de dochter van veerman Joppe, die hen nog verhalen kon vertellen en in het bezit was van een aantal mooie foto's. Deze dank geldt in niet mindere mate voor de heer W. de Leeuwerk, die de tekst voor zijn rekening heeft genomen.


32 pag./21 ill./1998
ISBN 90-70960-42-7