Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

C. Baardman
De schrijver en zijn werk

Arie C. Baardman


Kees Baardman was een schrijver van christelijke boeken. En als er iets moeilijk is, dan is het dat wel. Prekerig worden wilde hij niet; teveel meegaan met de andere kant kon hij echter niet met zijn geweten in overeenstemming brengen. En zo heeft hij zijn leven lang moeten zoeken naar een eigen koers. Het is hem toch gelukt. Want de boeken van Kees Baardman zijn aangeslagen. En hoewel ze overtuigd christelijk zijn, vonden en vinden ze ook aftrek bij de neutrale lezers.


Men kan Kees Baardman beschouwen als de lyricus onder de protestants-christelijke volksauteurs. Hij was een van de weinige schrijvers van volksboeken, bij wie een vlotte verhaaltrant gepaard ging met een soms bijna extatische dichterlijkheid.


Kees Baardman, met zijn groot anekdotische talent, was een verteller pur sang. De types hebben altijd zijn voorliefde gehad, meer dan de uniforme mens. Hij was geen literator en hij had ook geen pretenties in die richting. Zijn verhalen zijn bewust voor 'het volk' geschreven en vanuit een zekere roeping: "Ik wil mijn medemens een zo goed mogelijk boek bieden met de bescheiden middelen die me ter beschikking staan".81 pag./47 ill./1997
ISBN 90-70960-41-9