Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

De samenvoeging van Giessendam en
Hardinxveld per 1 januari 1957

P. van der Plas


Op 1 januari 1997 was het veertig jaar geleden dat de -samengevoegde- gemeente Hardinxveld-Giessendam ontstond. Aan deze samenvoeging, die door iemand wel eens 'een van bovenaf opgelegd verstandshuwelijk' is genoemd, ging veertig jaar van voorspel vooraf. Reeds in 1917, dus nog eens veertig jaar eerder, liet Giessendam 'een begerig oog' vallen op de Hardinxveldse Peulen. Dat was het begin van een ontwikkeling, die leidde tot de samenvoeging in 1957. Over die ontwikkeling en over de verschillende gebeurtenissen daaromheen gaat dit 31ste deel in de Historische Reeks Hardinxveld-Giessendam.


Een belangrijk deel van de gegevens voor deze publicatie is afkomstig van de in juni 1996 overleden heer Piet van der Plas. In 1994 kreeg ik van hem een gebundelde verzameling informatie over de samenvoeging, die als basis heeft gediend voor de samenstelling van dit boekje. In hoofdiijnen bleef het geschrift van Van der Plas in stand. Wel is deze basis aangevuld door de heer drs. P. den Breejen te Utrecht, met gegevens uit het archief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en informatie uit mijn prive-archief. Ongetwijfeld zou er nog veel meer over dit onderwerp te schrijven zijn. Het moet echter ook leesbaar blijven.


Hoewel de publicatie primair over Hardinxveld-Giessendam gaat, is heel bewust het verzet van Giessen-Oudekerk tegen de afscheiding van Giessendam ook vermeld. Enerzijds omdat de woelige strijd die in dit dorpsdeel werd gevoerd, ervoor zorgde dat de samenvoeging landelijke bekendheid kreeg, anderzijds omdat dit de plaatselijke samenleving in die tijd zo goed weergeeft. Een kleine vijf jaar heb ik in Binnendams gewoond, op een steenworp afstand van Giessen-Oudekerk. Ik heb daar altijd met bewondering genoten van de nog steeds aanwezige geweldige gemeenschapszin, die in Neder-Hardinxveld of Giessendam nauwelijks meer aanwezig is.


62 pag./27 ill./1997
ISBN 90-70960-40-0