Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

De 50 ste mei

J. Biesheuvel, C. Bouman, J. van Dijk, B. Egas,T. Groeneweg, P. de Haan, W. de Leewerk, C. van der Plas, P. van der Plas en A.W. van der Wiel. Eind redactie D.J. de Jong


Toen heel Nederland al geruime tijd een herdenking en viering van de vijftigste bevrijdingsdag aan het voorbereiden was, ontstond binnen onze Historische Vereniging het idee om ter gelegenheid van de vijfde mei 1995 ook een bijdrage te leveren. Er werd besloten om er een soort 'oral history' van te maken, met bijdragen van mensen, die de oorlog hadden meegemaakt. Het feit dat u tevergeefs zult zoeken naar onderwerpen als het verzet en de april-mei-staking heeft te maken met het feit dat niemand zich bereid verklaarde daarover het een en ander -mondeling of schriftelijk- te vertellen.


Op een oproep in de regionale pers, een brief aan de leden en een vermelding in het mededelingenblad van oktober 1994 om verhalen voor een dergelijk boek te leveren, kwamen enkele reacties binnen, in de vorm van een min of meer compleet stuk tekst en reacties die nader uitgewerkt moesten worden. Enkele bestuursleden trokken erop uit om een paar interviews af te nemen. Ik nam de taak op mij om alles nader uit te werken tot een eenheid. Een dankbare, maar -naar later bleek- arbeidsintensieve opgave. Het resultaat is deze publikatie, een bundeling bijdragen van personen, die op enigerlei wijze nauw betrokken waren bij gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
102 pag./53 ill./1995
ISBN 90-70960-37-0