Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Nievers was den dijk echt recht

Drs. P.den Breejen


Deze uitgave is ontstaan naar aanleiding van een scriptie voor een doctoraal werkcollege van de auteur. Het onderwerp was 'De geschiedenis van het dagelijks leven', hoe leefden onze voorouders? Aangezien er weinig opgeschreven is over het leven van 'gewone mensen' werden de rechterlijke archieven geraadpleegd. Deze archieven blijken een rijke bron te zijn om het dagelijks leven in een bepaalde tijd te leren kennen. Dit boekje is een bijzondere uitgave, niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege het feit dat dit de laatste publicatie is, die door iemand is geschreven met een brede kijk op de historie in het algemeen en in het bijzonder op die van Hardinxveld-Giessendam. De auteur heeft zelf het uitkomen van deze publicatie niet meer mogen beleven, daar hij op 20 juli 2002 is overleden.


88 pag./ill./2003
ISBN 90-70960-48-6