Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

De Peulenstraat in 1950

Flok en Kees de Ruiter


Om meer meer dan één reden kozen we de Peulenstraat voor een 'reconstructie' van de situatie van 50 jaar geleden. Deze straat (een onderdeel van de rivierdijk) was, net als nu trouwens, de enige echte winkelstraat, al woonden er ook veel particulieren en waren er ettelijke bedrijven. En er waren openbare instellingen en gebouwen: de toren, twee kerken, het postkantoor en een school. Kortom, een straat waar iedere inwoner met grote regelmaat kwam.


Maar voor ons was er nog een - persoonlijk - motief om voor de Peulenstraat te kiezen. We brachten er onze jeugd door, achter en boven de boekhandel op nummer B 635, ofwel Peulenstraat 239a en b. Aan die altijd levendige, dichtbewoonde buurt in en rond de toren, de straat, de steegjes, de Wiel en de Giessen, bewaren we dierbare herinneringen. Die zijn na al die jaren niet verflauwd. Integendeel, met het ouder worden komen de beelden uit die jaren steeds vaker naar boven. Ook vandaar onze poging die tijd in deze vorm nog eens terug te draaien.


88 pag./128 ill./2000
ISBN 90-70960-45-1