Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Nieuws van honderd jaar geleden 1899-1999

Arie C. Baardman


'En zoo is dan op deze Kerstdagen het -Vrede op aarde- nog ver van te zijn vervuld'

Dit is de laatste zin in het artikel 'Kerstmis 1899' uit DE NIEUWE MERWEBODE van 1899 en hij zou niet misstaan in een artikel "Kerstmis 1999". 'De grenzen open voor ons vee', is het opschrift boven een artikel over de toenmalige problemen van de boeren in 1899. Hetzelfde opschrift zou ook boven een artikel uit 1999 kunnen staan.


Het is de bedoeling van deze publicatie om het nieuws, gebeurtenissen en denkbeelden uit 1899 te lezen en te vergelijken met het nieuws, gebeurtenissen en denkbeelden uit 1999.


Hoe was het toen?... Hoe is het nu? Let eens op de lengte van de troonrede. Toen in oktober bleek dat de geplande najaarspublicatie, door omstandigheden, niet uitgegeven kon worden heeft het bestuur besloten om, in verband met de eeuwwisseling, uit de 'DE NIEUWE MERWEBODE' 13e jaargang 1899 wat artikelen en nieuwsfeiten te verzamelen en van deze verzameling een boekje samen te stellen. Er is gelezen en gesorteerd, het resultaat van deze activiteiten is deze publicatie. Zowel eind negentiende als eind twintigste eeuw waren en zijn er oorlogen en geruchten van oorlogen, waren en zijn er vredesbesprekingen gevoerd, werden hulpacties georganiseerd, kwamen er ook gewelddadigheden op straat voor, ook toen was er een periode dat de grenzen voor ons vee gesloten waren, ook toen was men met de gezondheidszorg bezig en ook toen waren er problemen in het onderwijs. Veel aandacht werd besteed aan de Transvaalse- of Boerenoorlog. Het Nederlandse volk leefde zeer sterk mee met hun verre verwanten in Zuid-Afrika. Velen van ons hebben met rode oortjes de boeken van L. Penning gelezen, waarin de spannende verhalen over de heldhaftige Boeren in hun strijd tegen de Engelse overmacht verteld werden. U kent ze nog wel: De overwinnaar van Nooitgedacht, De held van de Spionkop, De leeuw van Modderspruit en nog enkele meer. Onversaagd en psalmen zingend vochten de Boeren (1899-1902) tegen de gehate Engelsen. In Nederland werden protestacties en inzamelingen gehouden, er werd veel over gepubliceerd. We hebben getracht een evenwichtig overzicht te geven van het grote en kleine nieuws uit 1899. Het is geen volledig overzicht, maar het geeft wel een indruk van het leven in het laatst van de 19e eeuw.


De foto's in dit boekje behoren niet bij de teksten maar geven een beeld van het leven en de omgeving rond de vorige eeuwwisseling. Wij hopen dat u dit boekje met plezier zult lezen.


62 pag./33 ill./1999
 ISBN 90-70960-44-3