Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

De Historie van het pand Buitendams 4

M.J.A. de Haan


Op 12 april hield de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam haar 38e deel in de Historische Reeks ten doop. Het boekje is getiteld "De historie van het pand Buitendams 4" en is geschreven door Arnold de Haan. Het eerste exemplaar van het boekje werd door de auteur overhandigd aan Dhr. Huib de Kok. Hij was het die ruim 25 jaar geleden als lid van de Stichting Dorpsbehoud bij Arnold aanklopte met de vraag of Buitendams 4 mischien iets voor hem was. Inmiddels is bijna een ieder wel bekend hoe het verder rond dit pand is verlopen. Ook voor degene die er niet mee op de hoogte zijn, vertelt dit boek een interessant verhaal over Buitendams 4 en onze dorpsgeschiedenis.


De allereerste publicatie die door de Vereniging werd uitgegeven handelde ook over het pand Buitendams 4. Deze publicatie werd toen echter in zeer korte tijd door enkele bestuursleden in elkaar gezet met als doel het pand te redden van de dreigende sloop. Ondanks het feit dat er toen geen tijd was om historisch onderzoek te doen naar de geschiedenis van het pand, had deze publicatie het gewenste effect: Buitendams 4 werd een rijksmonument!


Vanwege het feit dat de Historische Vereniging dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, heeft het bestuur gemeend dat het aardig zou zijn om het pand, dat toen mede de aanleiding heeft gevormd tot het ontstaan van de Vereniging, nog eens voor het voetlicht te halen.


In dit boekje wordt de geschiedenis van het pand en zijn bewoners beschreven vanaf de bouwtijd (1777) tot heden. De beschrijving is tot stand gekomen op basis van een uitgebreid archiefonderzoek waarbij soms verrassende zaken aan het licht kwamen.

40 pag./9 ill./2003
ISBN 90-70960-47-8