Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Merwedegijzelaars
Slachtoffers van de razzia van 16 mei 1944

Anja van der Starre


Slachtoffers van de razzia van 16 mei 1944. Als dochter van een van de vele Merwedegijzelaars is Anja van der Starre emotioneel sterk betrokken bij de gebeurtenissen van destijds.

Om het beeld van wat zich toen heeft afgespeeld helder te krijgen, deed zij lange tijd onderzoek naar de aanleiding en de gevolgen van deze dramatische gebeurtenissen. Dit alles leidde er toe dat in mei 2009, 65 jaar na de razzia, in het Sliedrechts Museum door haar een expositie over dit onderwerp werd ingericht. De tentoonstelling bestond uit een aantal grote panelen waarop het verhaal van de Merwederazzia in woord en beeld verteld werd. In drie vitrines waren diverse unieke documenten, zoals brieven en persoonsbewijzen, van verschillende Merwedegijzelaars te zien, evenals enkele foto's van in Duitsland omgekomen jongens.

De animo voor de tentoonstelling was groot. Door contacten van de auteur met een bestuurslid van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam ontstond bij deze laatste het idee om het verhaal van de Merwedegijzelaars te publiceren in de Historische Reeks. Behalve in Sliedrecht en Werkendam werden immers ook in Hardinxveld en Giessendam in dit kader jongens en mannen opgepakt. Door Anja werd dit idee met enthousiasme begroet. Het resultaat van de vele uren werk die zij daarin heeft gestoken, mag gezien worden.

83 pag./ 55 ill.201
ISBN 987-90-70960-54-4