Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

150 jaar Openbaar Onderwijs In Hardinxveld en Giessendam
School I II III IV - School A B C

Piet Swets


Over de meest denkbare onderwerpen betreffende onze gemeente is al eens wat geschreven, behalve over het openbaar onderwijs. Daar is tot nu toe betrekkelijk weinig over gepubliceerd. Er verschenen niet, zoals bij de bijzondere scholen wel het geval was, gedenkboekjes bij de diverse jubilea. De enige uitzondering is het boekje over de openbare school B in Giessendam. De heer M.J. Vogel schreef in 1991 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het gebouw aan de Stationsstraat een korte geschiedenis van de school. In de roman "Menschen in Nederland" uit 1922 geschreven onder het pseudoniem J.B. Meerkerk komt een aantal aardige verhalen voor over hoe het een onderwijzer in opleiding verging in de tweede helft van de 19e eeuw in Giessen-Oudekerk. Van recenter datum is de jubileumuitgave "600 Jaar Giessen-Oudekerk" waarin onder andere opmerkelijke wetenswaardigheden over de school worden beschreven en "Honderd jaar openbaar onderwijs aan school II", waarin betrokkenen vertellen over hun schoolervaringen. Erg veel meer is er over de openbare scholen niet gepubliceerd.


Toch hadden Hardinxveld en Giessendam een groot aantal openbare scho­len. Het hoogste aantal bedroeg op een gegeven moment zelfs zeven, waarvan vier in Hardinxveld en drie in Giessendam. Reden genoeg voor de Historische Vereniging om aan dit onderwerp aandacht te besteden. De beschrijving houdt op bij de samenvoeging van Hardinxveld en Giessendam in 1957. De gemeentegrenswijziging betekende voor school A in Giessen-Oudekerk dat ze tot de gemeente Giessenburg ging behoren. Daardoor bleef er in Giessendam een openbare school over, in Hardinxveld veranderde de bestaande situatie niet.


63 pag./ 51 ill.2009
ISBN 987-90-70960-53-7