Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Kleine zaken van een kleine kerk
Gereformeerden in Hardinxveld

P. C. Swets


Een uitgebreide verhandeling over het ontstaan en de geschiedenis van het gereformeerde leven in Boven Hardinxveld. Een compleet verhaal met onderwerpen als Het kerkgebouw, De predikanten, Tucht en vermaning, De armenzorg enz., Enz.


Het oude gereformeerde kerkje onderaan de rivierdijk in Boven- Hardinxveld is al jaren geleden omgebouwd tot woning. De huidige eigenaar stelde het gebouw welwillend ter beschikking voor de overhandiging van het eerste gedrukte exemplaar door onze voorzitter A.A. van der Vliet aan de schrijver P.C. Swets.
80 pag./ill./2005
ISBN 90-70960-50-8