Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Rondom de Giessen
de krant van Floor de Ruiter

Flok en Kees de Ruiter


Bladeren in oude kranten kan een aangename bezigheid zijn. Dat is tenminste onze ervaring, opgedaan met een complete serie jaargangen van de voormalige Rondom de Giessen. Het aangename had bovendien een nuttig effect: er kwam een plan uit voort om de geschiedenis van dit streekblad, verschenen tussen 1925 en 1950, in beknopte vorm op schrift te stellen. Dat zou tegelijk een geschiedenis van Floor de Ruiter worden, de man die het blad uitgaf en ook grotendeels volschreef naast vele andere besognes op zakelijk en maatschappelijk gebied. Het idee werd voorgelegd aan het bestuur van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, waar het in goede aarde viel. Mede dank zij aanmoediging van die kant kon het boekje tot stand komen.
Rondom de Giessen, een der voorlopers van de huidige Merwestreek, was vooral voor de oorlog een begrip aan de dijk, iets waar oudere bewoners van kunnen getuigen. Het blad, dat zowel nieuws als beschouwende artikelen bevatte, werd hier in zijn gloriedagen bijna huis aan huis bezorgd. Veel gelezen waren de brieven van 'tante Suzanna' en Lekenpraatjes, waarin Floor de Ruiter elke vrijdag zijn gedachten ontvouwde.
Die bijdragen konden ook wel eens weerstanden oproepen. Als de schrijver zijn pacifistische opvattingen uitdroeg of anderszins tegen de heersende meningen inging, regende het soms bedankjes. Maar het aardige was dat de boze dorpsgenoten, althans de meeste, zich vroeg of laat weer als abonnee kwamen melden. Blijkbaar konden ze Rondom de Giessen niet missen.
Na de oorlog, toen het blad opging in het grotere verband van de Merwestreek, moest de stichter zich wegens ziekte uit de redactie terugtrekken. In 1956 is hij overleden.
Voor ons als zoons van Floor de Ruiter was het samenstellen van dit boekje in zeker opzicht een hachelijke onderneming. Het gevaar ligt immers op de loer dat ons gebrek aan objectiviteit wordt verweten. Konden we wel die afstand tot het onderwerp nemen die de lezer mag verwachten? Dezelfde lezer mag erover oordelen. Wij hebben het risico in elk geval graag genomen.


Gorinchem, oktober 1982

48 pag./26 ill./1982