Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Den Eendenbout
Verslag van een opgraving in een Giessendamse woonheuvel.
Arnold de Haan


Al enige tijd leefde bij de historische vereniging 'Hardinxveld-Giessendam' de behoefte meer inzicht te verkrijgen in de vroegste wordingsgeschiedenis van het dorp en zijn omgeving.
Daar schriftelijke bronnen uit deze periode uiterst schaars zijn, is de spade van de archeoloog het aangewezen middel voor verrijking van onze kennis dienaangaande.
Een veelbelovende en geschikte plaats voor een archeologisch onderzoek leek het terrein waar voorheen de boerderij 'den Eendenbout' stond, langs de weg genaamd Binnendams.


Na overleg met diverse instanties bleken er uiteindelijk geen beletsels aanwezig te zijn tegen het onderzoek, zodat op zaterdag 10 juni 1978 de eerste schop in de grond kon worden gezet.
Van tevoren was weinig ruchtbaarheid aan deze zaak gegeven. Vele inwoners van het dorp, en ook anderen die toevallig door Binnendams kwamen, keken dus wel wat vreemd op door onze wat onverwachte activiteiten.


Vele malen moest uitleg worden gegeven over het hoe en waarom van dit alles. De reacties waren zeer gevarieerd; van een meewarig hoofdschudden tot oprechte belangstelling.(40 pag./22 ill./1979)