Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Makelaars in Hardinxveld
Arnold de Haan


Het voor u liggende vijfde deel in de reeks publicaties, die onder auspiciën van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam wordt uitgegeven, heeft een nogal ongebruikelijke titel. Als u echter het boekje doorleest, zult u opmerken dat deze titel welbewust is gekozen en het begrip 'makelaar' in de traditie van het bouwen zeer gebruikelijk is.


In tegenstelling tot voorgaande publicaties, waarbij vaak een bouwwerk of meerdere bouwwerken in de belangstelling werd(en) gebracht, vraagt deze publicatie uw aandacht voor een specifiek onderdeel van een gebouw, namelijk de topgevelversiering zoals die in ons dorp in uiteenlopende vormen nog voorkomt.
De charme en het karakter van een bouwwerk worden juist vaak bepaald door de kleine versieringen die aan een gebouw zijn toegevoegd en in harmonie zijn gebracht met de kompositie van het gehele bouwwerk.


Een gevelsteen, een koperen brievenbus, een bewerkte stoep, een geprofileerde dakgoot op consoles, een fraaie deurknop, muurankers, een levensboom boven de voordeur, een schoorsteenkap, etc. zijn alle onderdelen die van bijzondere betekenis zijn in een historische dorps-of stadsbebouwing en hieraan vaak een eigen kleur geven.


'Makelaars in Hardinxveld-Giessendam' is voor onze Vereniging een eerste poging om het detail, zoals dit binnen ons dorp nog aanwezig is, voor u te belichten en naar wij hopen voor degenen die nog een 'echte makelaar' op het dak hebben staan een aanmoediging deze nog eens een extra verfbeurt te geven opdat voor ons nageslacht de symboliek van dit kleine ornament bewaard blijft.


Wij hopen dan ook dat u deze publikatie weer met veel aandacht zult lezen.


(27 pag./38 ill./1980)