Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Marius Donk
Leven en werk van een gedreven architect

Kees de Ruiter


Deze publicatie gaat over leven en werk van architect Marius Donk. Ze bestaat uit twee delen: een levensbeschrijving en een keuze uit zijn ontwerpen. Tot stand gekomen op verzoek van onze Historische Vere­niging in de veronderstelling dat er bij de in de lokale geschiedenis geïnteresseerde dorpsgenoten ook belangstelling bestaat voor bouw­kundigen die in het verleden mede een stempel op de plaatselijke ar­chitectuur hebben gedrukt. Dit in navolging van soortgelijke uitgaven over de architecten W. van der Laan uit Papendrecht en A. Nieuwpoort uit Sliedrecht die door zusterverenigingen werden uitgegeven.

Deze publicatie gaat over leven en werk van architect Marius Donk. Ze bestaat uit twee delen: een levensbeschrijving en een keuze uit zijn ontwerpen. Tot stand gekomen op verzoek van onze Historische Vere­niging in de veronderstelling dat er bij de in de lokale geschiedenis geïnteresseerde dorpsgenoten ook belangstelling bestaat voor bouw­kundigen die in het verleden mede een stempel op de plaatselijke ar­chitectuur hebben gedrukt. Dit in navolging van soortgelijke uitgaven over de architecten W. van der Laan uit Papendrecht en A. Nieuwpoort uit Sliedrecht die door zusterverenigingen werden uitgegeven.

Omdat er van het persoonlijk archief van architect Donk vrijwel niets bewaard is gebleven, heeft het veel speurwerk gekost de relevante ge­gevens boven water te krijgen. Zonder de hulp van Jan Dubbeldam, die mij in dit opzicht - we brachten ettelijke dagen in het Erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht door voor het doorspitten van vele honderden oude bouwaanvragen - op voortreffelijke wijze heeft geholpen, zou dit zeker niet gelukt zijn. Bovendien assisteerde hij, met opoffering van veel vrije tijd, bij de samenstelling en vormgeving van het tweede deel (de ontwerpen). Dank ben ik ook verschuldigd aan mijn vrouw Jennie, die met mij naar ettelijke instellingen is geweest om aantekeningen en kopieën te maken. Nico Blokland ben ik erkentelijk voor het maken van een deel van de foto's, evenals ik dat ben ten aanzien van Teus Roza, bestuurslid van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg & Schelluinen, voor diens informatie over beide dorpen. René van Dijk van het Regionaal Archief in Gorinchem ben ik erkentelijk voor diens bereidwillige informatieverstrekking. En ten slotte dank ik mijn zoon Marcel voor diens hulp bij de vormgeving van het eerste deel (de le­vensbeschrijving). De overige namen van personen en instellingen die mij op enigerlei wijze van dienst zijn geweest, zijn evenals de bronver­melding, achterin het boekje opgenomen.

Ik mag hopen dat de omstandigheid dat Marius Donk mijn schoonva­der was, aan de inhoud geen afbreuk heeft gedaan. Zeker is dat ik met veel genoegen aan deze publicatie heb gewerkt. Dat u er met dezelfde gezindheid kennis van mag nemen is mijn resterende wens.
64 pag./116 ill./2011
ISBN 978-90-70960-55-1