Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Café Schalk
herberg - verenigingsgebouw – sportschool
Drs. P. den Breejen en A. van der Plas


Het pand Peulenstraat 219 neemt al eeuwen lang een belangrijke plaats in binnen onze dorpsgemeenschap en binnen de karakteristieke bebouwing langs de Peulenstraat.
In de loop van de geschiedenis heeft het pand vele namen en eigenaren gekend. Het heeft talloze mensen onderdak geboden voor de meest uiteenlopende activiteiten. Door de tijd heen heeft het een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de inwoners van onze dorpen vervuld.


Al lang bestond er binnen ons bestuur de wens om de nogal veelkleurige geschiedenis ervan op schrift te stellen. Velen van u zullen weten dat het pand momenteel door sloop wordt bedreigd, omdat ter plaatse van het pand een doorbraak is gepland als extra ontsluiting voor een te ontwikkelen winkelgebied achter de Peulenstraat. Deze plannen noopten het bestuur de voor u liggende publicatie voorrang te geven in de reeks regelmatig verschijnende publicaties. Jammer genoeg konden hierdoor niet alle geschiedkundige aspecten worden belicht. Om tijd te besparen werd het vooronderzoek voor deze publicatie door alle bestuursleden verricht en uiteindelijk door de bestuursleden A. van der Plas en drs. P. den Breejen bewerkt.


Deze twaalfde publicatie neemt u zo'n 380 jaar mee terug in de tijd. Stap voor stap hopen wij u een indruk te geven van hetgeen er zich zoal in en rond het pand heeft afgespeeld. Wij eindigen anno 1984 in de hoop dat met deze beschrijving uw interesse voor dit markante gebouw is gewekt. Wij hopen dat door deze interesse dit belangrijke ontmoetingspunt in het hart van het Peulenstraat gebeuren tot in lengte van jaren bewaard zal blijven.

November 1984,
Het Bestuur

36 pag./15 ill./1997
ISBN 90-70960-14-1