Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties

Honderd jaar boemelen
De geschiedenis van de spoorlijn door Hardinxveld-Giessendam 1885-1985
Dick J. de Jong


Op 14 juli 1985 is het honderd jaar geleden dat het laatste stuk van de Betuwespoorlijn tussen Gorinchem en Dordrecht officieel in gebruik werd genomen. Het bestuur van de Historische Vereniging vond hierin enige tijd terug aanleiding voor een publicatie in de Historische Reeks. Een oproep in het mededelingenblad van de vereniging verleidde mij tot het samenstellen hiervan. Met genoegen denk ik aan de vele uren die ik aan de voorbereiding en samenstelling heb besteed. Uit veel gesprekken en een groot aantal artikelen ontstond de voor u liggende publicatie over een klein stukje van het Nederlandse spoorwegnet. Een dankwoord aan al degenen die mij hebben geholpen is hier op zijn plaats. Graag zou ik hun namen hebben genoemd. Het waren er echter vele tientallen, zodat ik het bij een algemeen dankwoord moet laten. Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Hardinxveld-Giessendam, april 1985
Dick de Jong43 pag./30 ill./1985
ISBN 90-70960-15-X