Home      Vereniging      Actueel      Genealogie      Contact      Archiefindex      Links      Fotoarchief       Mededelingenblad     Publicaties


ADRESSEN


Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 77

3371 BB  Hardinxveld-Giessendam
Telefoon 0184 - 614563


Historisch Informatie Centrum

Open:

Zaterdagmorgen:   10.00 - 12.00 uur

Peulenstraat 243
3371 AM  Hardinxveld-GiessendamWerkgroep genealogie:

A. Koorevaar

Telefoon 0183 - 628647

E-mail: werkgroep genealogie


Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 616619    

E-mail: secretariaal SDB


De vereniging houdt zich bezig met alle facetten van de plaatselijke historie, waarbij behoud van de historische waarden voorop staat. Hierbij komen zowel archief onderzoek, behoud van oude panden als het bijhouden van een uitgebreid archief en een foto collectie aan de orde. De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten.


Publicaties

Minstens een keer per jaar verschijnt er een boekje in de Historische Reeks Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast verzorgt de vereniging ook andere publicaties, over het algemeen groter van omvang, die veelal voor de leden tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn.


Mededelingenblad

Elk halfjaar verspreidt het bestuur een mededelingenblad onder de leden. Hierin staan buiten het nieuws van het bestuur, artikelen die door de leden worden aangeleverd en redactionele artikelen opgenomen over historische feiten en gebeurtenissen.


Lezingen

In het voorjaar en in het najaar organiseert de vereniging een lezing over een plaatselijk of regionaal geschiedkundig onderwerp.


Historisch Informatie Centrum

In het gerestaureerde pand Peulenstraat 243 heeft de vereniging een eigen informatiecentrum, dat elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend is. Hier kan het archief van de vereniging worden geraadpleegd evenals de uitgebreide foto collectie, de leggers van de krant "Rondom de Giessen" en een groot aantal genealogische gegevens. U kunt hier ook terecht voor uitgaven van de vereniging.


Depot

Achter museum De Koperen Knop is in 1993 op initiatief van de historische vereniging een smederij en een wagenschuur gebouwd. Boven deze gebouwen heeft de vereniging haar restauratiewerkplaats en depotruimte.


Monumenten

Ook ten aanzien van de landelijke en gemeentelijke monumenten is de vereniging actief. Zij participeert onder andere in de monumentencommissie. De vereniging komt daadwerkelijk in het geweer als er monumenten of andere beeldbepalende gebouwen of plaatsen in het geding zijn.


Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid ?

Vul dan het aanvraagformulier in of stuur een e-mail.


Lid worden

HV Twitter

Loading...