Rubriek 11, Gebouwen

Map 1

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

1

Eigendomsbewijs voor dhr. Adriaan van der Plas d.d. 18 mei 1927

Mevr. G. Stam-Bongen

2

Eigendomsbewijs voor dhr. D.Brouwer d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

3

Eigendomsbewijs voor dhr. A. Heykoop d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

4

Eigendomsbewijs voor dhr. J.W. den Breejen d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

5

Pachtcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 14 mrt 1944

Mevr. G. Stam-Bongen

6

Huurcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 1 jan. 1919

Mevr. G. Stam-Bongen

7

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

8

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

9

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

10

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

11

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

12

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

13

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

14

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

Map 2

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

15

Kavellijst van te verkopen onroerende goederen d.d. 12 dec.1848

Dhr. H.A. de Kok

16

Bewijs van eigendom voor dhr. Jan de Mik d.d. april 1865 (kopie)

Dhr. L. van Wingerden

17

Bewijs van eigendom voor dhr. W.de Jong d.d. 27 dec.1878 (kopie)

Dhr. L. van Wingerden

18

Acte van verkoop van café Schalk (later "Nebo") aan de n.v. "De Harmonie" d.d. 5 okt. 1907 (kopie)

via dhr. J. Dubbeldam

19

Transportacte van pand "Nebo" van S.O.P naar gem. Hardinxveld- Giessendam d.d. 29 dec. 1978

Dhr. D.J. de Jong

20

Regest en transscriptie van oorkonde waarin de tiend te Hardinxveld wordt verpacht d.d. 2 nov. 1252

Dhr. J. den Breejen

21

Inventaris van de boedel van Ariaantje Verschoor (pand Nebo) (kopie) 1731

Dhr. P. den Breejen

22

Eigendomsbewijs voor dhr. Jan Dirk Blokland d.d. 12 apr.1900

Mevr. Van Dam- Blokland

23

Eigendomsbewijs werf Arie de Leur (+ bijlage 1904) d.d. 18 maart 1901

Mevr. Van Dam- Blokland, Driebergen

24

Testament van mej. Cornelia Blokland d.d. 9 juli 1925

Mevr. Van Dam- Blokland

25

Overschrijving van grafruimte nr.85 op naam van Joost Jacob Blokland d.d. 15 aug. 1913

Mevr. Van Dam- Blokland, Driebergen

Map 3

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

26

Eigendomsbewijs voor dhr. Adriaan van der Plas d.d. 18 mei 1927

Mevr. G. Stam-Bongen

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden