Rubriek 12, Dichtwerken, dorpsverhalen en andere literaire zaken.

Map 1

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

1

Eigendomsbewijs voor dhr. Adriaan van der Plas d.d. 18 mei 1927

Mevr. G. Stam-Bongen

2

Eigendomsbewijs voor dhr. D.Brouwer d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

3

Eigendomsbewijs voor dhr. A. Heykoop d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

4

Eigendomsbewijs voor dhr. J.W. den Breejen d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

5

Pachtcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 14 mrt 1944

Mevr. G. Stam-Bongen

6

Huurcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 1 jan. 1919

Mevr. G. Stam-Bongen

7

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

8

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

9

Pachtcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 14 mrt 1944

Mevr. G. Stam-Bongen

10

Huurcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 1 jan. 1919

Mevr. G. Stam-Bongen

11

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

12

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

Map 2

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

13

Akten van koop- verkoop, huurovereenkomsten, eigendomsbewijzen e.d.

Mevr. G. Stam-Bongen

14

Familiegegevens en andere genealogische wetenswaardigheden

Mevr. G. Stam-Bongen

15

Rekening van notaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 24 de. 1918.

Mevr. G. Stam-Bongen

16

Rekening van nitaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 12 okt. 1918

Mevr. G. Stam-Bongen

17

Kavellijst van te verkopen rijsgewassen d.d. 16 nov. 1955

Mevr. G. Stam-Bongen

18

Huurcontract tussen dhr. Cornelis A. van Houwelingen en dhr. Pieter Stam d.d. 11 mrt. 1929

Mevr. G. Stam-Bongen

Map 3

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

31

Transportacte van een stuk griendland voor Jasper en Cornelis Klein, 1794

Mevr. T. Klijn- Guys

32

Vervangersovereenkomst en koopacte vn de inventaris en enkele andere bescheiden i.v.m. overname vn café "'t Scheepje" door G.Trapman van D.Versteeg 1936/37

Mevr. Keizer- Trapman

33

Hypothecaire obligatie t.b.v. G.J.van Vliet en t.l.v. J.Baardman, 1921

Dhr. G. Baardman

34

Bewijs van eigendom van een erf in de Peulenstraat voor C. Versteeg, 1895

Dhr. G. Baardman

35

Afschrift van koopcontract/bewijs van eigendom van het woonhuis B 554 voor dhr. J.van Duren, aannemer te H'veld, 1919

Dhr. G. Baardman

36

Hinderwetvergunning voor de inrichting van een slagerij voor dhr. F.Baardman, 1910

Dhr. G. Baardman

37

Transportakte van een huis in Buitendams van Teunis Kloot aan Dirk Hoeflaak, 16 mei 1904.

Dhr. De Mik

38

Eigendomsbewijs voor Aart Dubbeldam,d.d.29- 2- 1868

Mevr. N.Alblas

39

Inschrijving voor verkoop hoeve Dijkzicht etc. april 1937.

Jasper de Jong

40

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Geertje Kleindier aan Bastiaan Hogendonk, 2 maart 1778. 

Mevr. Verhulst

41

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Bastiaan Hogendonk aan Adriaan Schagen, juni 1783.

Mevr. Verhulst

42

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Adriaan Schagen aan Bastiaan Hogendonk, aug. 1790

Mevr. Verhulst

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden