Rubriek 13, Wereldoorlog I en II en strijd in Indië  

Map 1

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

1

Eigendomsbewijs voor dhr. Adriaan van der Plas d.d. 18 mei 1927

Mevr. G. Stam-Bongen

2

Eigendomsbewijs voor dhr. D.Brouwer d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

3

Eigendomsbewijs voor dhr. A. Heykoop d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

4

Eigendomsbewijs voor dhr. J.W. den Breejen d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

5

Pachtcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 14 mrt 1944

Mevr. G. Stam-Bongen

6

Huurcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 1 jan. 1919

Mevr. G. Stam-Bongen

7

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

8

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

9

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

10

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

11

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

12

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

13

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

14

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

15

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

16

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 a

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 b

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 c

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 d

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 e

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 f

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 g

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 h

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17 i

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

18a

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

18b

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

Map 2

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

19

Akten van koop- verkoop, huurovereenkomsten, eigendomsbewijzen e.d.

Mevr. G. Stam-Bongen

19 a

Familiegegevens en andere genealogische wetenswaardigheden

Mevr. G. Stam-Bongen

Map 3

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

20

Transportacte van een stuk griendland voor Jasper en Cornelis Klein, 1794

Mevr. T. Klijn- Guys

21

Vervangersovereenkomst en koopacte vn de inventaris en enkele andere bescheiden i.v.m. overname vn café "'t Scheepje" door G.Trapman van D.Versteeg 1936/37

Mevr. Keizer- Trapman

22

Hypothecaire obligatie t.b.v. G.J.van Vliet en t.l.v. J.Baardman, 1921

Dhr. G. Baardman

23

Bewijs van eigendom van een erf in de Peulenstraat voor C. Versteeg, 1895

Dhr. G. Baardman

24

Afschrift van koopcontract/bewijs van eigendom van het woonhuis B 554 voor dhr. J.van Duren, aannemer te H'veld, 1919

Dhr. G. Baardman

25

Hinderwetvergunning voor de inrichting van een slagerij voor dhr. F.Baardman, 1910

Dhr. G. Baardman

26

Transportakte van een huis in Buitendams van Teunis Kloot aan Dirk Hoeflaak, 16 mei 1904.

Dhr. De Mik

27

Eigendomsbewijs voor Aart Dubbeldam,d.d.29- 2- 1868

Mevr. N.Alblas

28

Inschrijving voor verkoop hoeve Dijkzicht etc. april 1937.

Jasper de Jong

29

Transportacte van een stuk griendland voor Jasper en Cornelis Klein, 1794

Mevr. T. Klijn- Guys

30

Transportacte van een stuk griendland voor Jasper en Cornelis Klein, 1794

Mevr. T. Klijn- Guys

31

Transportacte van een stuk griendland voor Jasper en Cornelis Klein, 1794

Mevr. T. Klijn- Guys

32

Vervangersovereenkomst en koopacte vn de inventaris en enkele andere bescheiden i.v.m. overname vn café "'t Scheepje" door G.Trapman van D.Versteeg 1936/37

Mevr. Keizer- Trapman

33

Hypothecaire obligatie t.b.v. G.J.van Vliet en t.l.v. J.Baardman, 1921

Dhr. G. Baardman

34

Bewijs van eigendom van een erf in de Peulenstraat voor C. Versteeg, 1895

Dhr. G. Baardman

35

Afschrift van koopcontract/bewijs van eigendom van het woonhuis B 554 voor dhr. J.van Duren, aannemer te H'veld, 1919

Dhr. G. Baardman

36

Hinderwetvergunning voor de inrichting van een slagerij voor dhr. F.Baardman, 1910

Dhr. G. Baardman

37

Transportakte van een huis in Buitendams van Teunis Kloot aan Dirk Hoeflaak, 16 mei 1904.

Dhr. De Mik

38

Eigendomsbewijs voor Aart Dubbeldam,d.d.29- 2- 1868

Mevr. N.Alblas

39

Inschrijving voor verkoop hoeve Dijkzicht etc. april 1937.

Jasper de Jong

40

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Geertje Kleindier aan Bastiaan Hogendonk, 2 maart 1778. 

Mevr. Verhulst

Map 4

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

41

Akten van koop- verkoop, huurovereenkomsten, eigendomsbewijzen e.d.

Mevr. G. Stam-Bongen

42

Familiegegevens en andere genealogische wetenswaardigheden

Mevr. G. Stam-Bongen

43

Rekening van notaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 24 de. 1918.

Mevr. G. Stam-Bongen

44

Rekening van nitaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 12 okt. 1918

Mevr. G. Stam-Bongen

45

Kavellijst van te verkopen rijsgewassen d.d. 16 nov. 1955

Mevr. G. Stam-Bongen

46

Huurcontract tussen dhr. Cornelis A. van Houwelingen en dhr. Pieter Stam d.d. 11 mrt. 1929

Mevr. G. Stam-Bongen

47

Kavellijst van te verkopen onroerende goederen d.d. 12 dec.1848

Dhr. H.A. de Kok

48

Bewijs van eigendom voor dhr. Jan de Mik d.d. april 1865 (kopie)

Dhr. L. van Wingerden

49

Bewijs van eigendom voor dhr. W.de Jong d.d. 27 dec.1878 (kopie)

Dhr. L. van Wingerden

50

Acte van verkoop van café Schalk (later "Nebo") aan de n.v. "De Harmonie" d.d. 5 okt. 1907 (kopie)

via dhr. J. Dubbeldam

51

Transportacte van pand "Nebo" van S.O.P naar gem. Hardinxveld- Giessendam d.d. 29 dec. 1978

Dhr. D.J. de Jong

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden