Rubriek 18, Algemeen bestuurlijk

Map 1

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

1

Kopie van oorkonde d.d. 30 maart 1231 waarin voor het eerst over Giessendam wordt gesproken

onbekend

2

Map met kopie stukken m.b.t. Franse tijd

Dhr. D.J. de Jong

3

"Tarief van uitdeling". Bekendmaking i.v.m distributie door landdrost Hultman, 1809

Dhr. D.J. de Jong

4

Foto van stuk uit archief Domkapittel waarin de kerk van hardinxveld wordt genoemd, 1338

via P. den Breejen

5

Als boven (inhoud in Latijn)

via P. den Breejen

6

Kopie van stuk uit R.A.Utrecht betr. het vergeven van tiend tussen Merwede en Giessen + vertaling, 2 nov. 1252

via J. den Breejen

7

Artikel uit het weekblad "Spiegel"over protest tegen scheiding van G' Oudekerk en giessendam, 1955

Dhr. P. den Breejen

8

Notulen der verhandelingen in de eerste en tweede kamer der staten generaal i.v.m. de grensherziening van de gem. Hardinxveld, Giessendam en giessen Nieuwkerk

Dhr. P. den Breejen

9

Reglement voor de Schouten, Heemraden etc. van Giessendam en Giessen Oudekerk,
opgesteld door de Vrouwe van beide dorpen, 1692

Mevr. Bergström (Driebergen) en mevr. Muilwijk (Zeist)

10

Kopie uit rekeningenboek (diakonie?) van Texel, 13 april 1778. "Betaald aan een liefdegift
voor het afgebrande dorp van Giessendam 95 -  0".

onbekend

11

Lijsten van weerbare mannen van Hardinxveld en Giessendam, 1747 (kopie) 

Dhr. P. den Breejen

12

Opdracht van de Pr.van Oranje om artillerie etc. over te zetten met de pont van Werkendam,
2- 8- 1791 (kopie)

Dhr. D.J. de Jong

13

Staatsblad 426. Wet tot herziening grenzen gem. Giessendam, Hardinxveld etc.

Dhr. A. v.d. Heuvel

14

Uitkomsten etc. van diverse volkstellingen te Giessendam en omgeving. (1 doos en 1 ordner in opslag buiten systeem)

Dhr. P. den Breejen

15

Kopie stuk burg. en schepenen van Nieuwerkerk a/d Ijssel i.v.m. collecte dorpsbrand
Giessendam 1778

Mevr. C.A. Wijbrands

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden