Rubriek 19, Landkaarten Alblasserwaard

Map 1

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

1

"Lande tussen de Watere van de Lecke ende den Donck" 1277 (kopie)

Dhr. D. Looy

2

"De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden" Abel de Vries, 18e eeuw (kopie)

Dhr. D. den Breejen

3

Plaat III uit: J.C.Ramaer "Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de middeleeuwen" (kopie)

Dhr. W. Havers

4

Kaartje Peulengebied met plaats van de molens, 1627 (kopie)

Onbekend

5

Kaart waarop aangegeven de overstroomde gebieden tijdens de watersnood van 1953, Schaal 1 : 250.000

Anoniem

6

Terreinkaart Alblasserwaard, uitg.:IJsbond Alblasserwaard

Dhr. J.W. Busé

7

Topografische kaart blad 38D Molenaarsgraaf, schaal 1:25.000, Uitg. 1952

Onbekend

8

Topografische kaart blad 38D Molenaarsgraaf, schaal 1:25.000, Uitg. 1959 

Onbekend

9

Topografische kaart No.44B Biesbos Schaal 1:25.000, Uitg. 1950

Onbekend

10

Oude kaart van de Alblasserwaard en omgeving (kopie)

Onbekend

11 a/k

Luchtfoto's Giessen Schaal 1 : 4000, 1979

Onbekend

11 l/n

Luchtfoto's Goudriaan Schaal 1 : 4000, 1979 

Onbekend

12

Kaart van de Alblasserwaard, Schaal 1 : 40.000 door P.Boer, 1979      

Dhr. P. Boer

13

Kaart van het zuidelijk deel van de Alblasserwaard en deel Biesbos

Onbekend

14

Kaart van de Alblasserwaard en omstreken 

Onbekend

15

Kaart van het Heemraadschap van den Overwaart

Onbekend

16

Kaart van de Beneeden rivier de Maas en de Merwede

Onbekend

17

Caarte ofte Afteeckening van de rivier de Merwede van Gorinchem af

Onbekend

18

Kaart van de Beneeden rivier de Maas en de Merwede

Onbekend

19

aarten m.b.t. de cultuurhist. hoofdstructuur van de Albl.waard, 1988        Provincie Inv.nrs 12 t/m 19 in hangkast

Provincie

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden